En notis fra Universitetet i Stavanger - les mer.

Synapse Lab har navnet sitt fra det greske "sunapsis", som betyr sammenbinding eller forening. (Illustrasjon: Joanne T. Taylor / NettOp UiS)
Synapse Lab har navnet sitt fra det greske "sunapsis", som betyr sammenbinding eller forening. (Illustrasjon: Joanne T. Taylor / NettOp UiS)

UiS-forskere går sammen for å få mer kunnskap om motivasjon og læring

Publisert

Forskere ved Universitetet i Stavanger (UiS) skal samarbeide på tvers av fag og fakultet i nyetablerte Synapse Lab. Målet er å få mer kunnskap om motivasjon, innsats og læring i utdanning og arbeidsliv. Det skal komme både forskningen og samfunnet til gode.

– Skoler og barnehager, virksomheter og bedrifter iverksetter ofte nye tiltak i et ønske om å fremme motivasjon og læring. Men de får sjelden vite hvor effektive disse tiltakene faktisk er. Tiltakene er også ofte ikke basert på kunnskap som vi vet fra forskning faktisk kan ha en effekt, sier professor Mari Rege ved Handelshøgskolen, UiS.

Sammen med professor Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret, leder Rege den nyoppstartede forskningslaben Synapse Lab ved UiS, som har som visjon å utvikle og undersøke forskningsbaserte tiltak som fremme motivasjon, innsats og læring i utdanning og arbeidsliv.

De samfunnsvitenskapelige forskerne i Synapse Lab er internasjonalt anerkjent for sin forskning på motivasjon og læring, og har en særlig interesse for randomiserte kontrollerte studier (RCT).

Professorer Mari Rege leder Synapse Lab sammen med Oddny J. Solheim. (Foto: UiS).
Professorer Mari Rege leder Synapse Lab sammen med Oddny J. Solheim. (Foto: UiS).

– Vi kommer fra forskjellige fagfelt og er fordelt på flere fakultet og avdelinger, men jobber alle med å prøve ut intervensjoner som kan styrke motivasjon og læring. I Synapse lab går vi sammen for å gjøre hverandre enda bedre, sier Rege.

Målet med Synapse Lab er å skape en vinn-vinn-situasjon mellom organisasjoner og forskere.

– Samarbeidspartnerne får gratis, profesjonell støtte fra forskere i å utvikle ny praksis og ta beslutninger. Vi som forskere får verdifull tilgang til praksisfeltet, og mulighet til å gjennomføre forskning på et høyt, internasjonalt nivå, sier Rege.

Synapse Lab vil være en viktig del av UiS sine strategiske mål om å være en drivkraft innen kunnskapsutvikling og samfunnsendring, sier rektor Marit Boyesen ved UiS.

– For å løse utfordringene samfunnet står foran i dag, er vi avhengige av at forskere jobber sammen, på tvers av fagområder. Det tverrfaglige fokuset i Synapse Lab, og samarbeidet med barnehager, skoler og virksomheter, vil være svært nyttig for samfunnet. Det vil også være med på å ytterligere forsterke kvaliteten på forskningen ved UiS, sier Boyesen.