Vassenden er professor ved Institutt for medie- og samfunnsfag, UiS. (Foto: Universitetet i Stavanger)
Vassenden er professor ved Institutt for medie- og samfunnsfag, UiS. (Foto: Universitetet i Stavanger)

Anders Vassenden fikk pris for sosiologi-artikkel

UiS-professor Anders Vassendens artikkel «Produktive anomalier» er kåret til årets norske artikkel av Norsk sosiologforening.

Sosiologforeningen kårer hvert år de to beste artiklene som er publisert av norske sosiologer, en på norsk og en på engelsk.

Blant de norskspråklige er artikkelen til Vassenden, publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift, kåret til den beste i 2018.

«Vassendens artikkel utgjør et vesentlig bidrag, som med god oversikt og fin innsikt drøfter en helt sentral utfordring i forskningsprosessen. Framstillingen har driv og argumentene er klare, samtidig som utlegningen framstår som nøktern og seriøs. Artikkelen er et verdifullt bidrag til den viktige diskusjonen om vekselvirkningen mellom teori og empiri i sosiologien,» heter det i begrunnelsen.

Vassenden, som er professor ved Institutt for medie- og samfunnsfag, understreker at noe av målet med artikkelen er å avmystifisere hva teori er, og hvordan vi forholder oss til teori.

– Artikkelen er først og fremst et forsøk på å rydde i et komplekst bilde om hva teori er, og hva det vil si å jobbe med teori i empirisk forskning, sier han.

Les mer på nettsidene til Universitetet i Stavanger.