Professor Karina Aase leder forskningssenteret SHARE. De har nylig fått tildelt 25 millioner for å forske på kvalitet og pasientsikkerhet. (Foto: © UiS/Elisabeth Tønnessen)
Professor Karina Aase leder forskningssenteret SHARE. De har nylig fått tildelt 25 millioner for å forske på kvalitet og pasientsikkerhet. (Foto: © UiS/Elisabeth Tønnessen)

25 millioner til forskning på pasientsikkerhet

Professor Karina Aase og forskningssenteret SHARE får 25 millioner til toppforskning på kvalitet og pasientsikkerhet.

Aase og kollegene hennes skal både se på problemstillinger innen den akutte helsekjeden og langvarige behandlingsløp.

Det kan dreie seg om alt fra hendelsesløpet fra et skadested med ambulanse til innleggelse i akuttmottak og videre til operasjon eller intensiv, til situasjoner der pasienter har langvarige og sammensatte plager med behov for helsetjenester over lang tid.

– I begge tilfeller erfarer vi situasjoner der alle forhold håndteres på en utmerket måte, mens det i andre situasjoner oppstår uønskede hendelser, som feildiagnoser, forsinket behandling eller feilmedisinering med ulik alvorsgrad for pasienten. Vi vet lite om hva som gjør at enkelte forløp går bra, mens andre går dårlig, påpeker Aase.

Forskerne ønsker å utvikle et rammeverk for hvilke faktorer som skaper kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten i ulike behandlingsforløp og under ulike forutsetninger.

Midlene tildeles over fem år gjennom forskningsprogrammet FRIPRO Toppforsk som er et spleiselag mellom Forskningsrådet, forskningsinstitusjonene og Kunnskapsdepartementet.