Boka Mobbeatferd i barnehagen presenterer forskningsbasert kunnskap og målgruppa er studenter, barnehageledere, pedagoger og andre ansatte i barnehager. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Boka Mobbeatferd i barnehagen presenterer forskningsbasert kunnskap og målgruppa er studenter, barnehageledere, pedagoger og andre ansatte i barnehager. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Ny bok om mobbing i barnehagen

Mobbing er skadelig – både for dem som mobber, dem som blir mobbet og dem som ser på, understreker Ella Cosmovici Idsøe og Pål Roland, som har skrevet bok om temaet. Derfor er det viktig å starte tidlig med forebygging og tiltak.

Forskere har undersøkt mobbing i skolen i 20–30 år. Først de siste årene har det blitt oppmerksomhet rundt mobbing i barnehagen.

I den nye rammeplanen for barnehager er arbeidet mot mobbing et nytt tema. Forskning viser at de som blir mobbet kan utvikle en rekke psykiske plager, som angst og depresjon.

I alvorlige tilfeller kan de utvikle posttraumatisk stressyndrom, påpeker professor Ella Cosmovici Idsøe ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo og dosent Pål Roland ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger.

Idsøe har tidligere jobbet ved Læringsmiljøsenteret i ti år. Hele navnet på boka de har skrevet sammen er «Mobbeatferd i barnehagen: temaforståelse – forebygging – tiltak».

Powered by Labrador CMS