6 000 norske elever deltar i Two Teachers.  (Foto: Elisabeth Tønnessen)
6 000 norske elever deltar i Two Teachers. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Er det viktig med to lærere i klasserommet?

I disse dager er det ett år siden 6 000 ferske, norske førsteklassinger ikke bare begynte på skolen, men også ble med i forskningsprosjektet Two Teachers. 150 barneskoler i Sør-Norge er med i prosjektet som ser på effekten av økt lærertetthet i den første lese- og skriveopplæringa. 

Spør du prosjektleder Oddny J. Solheim ved Universitetet i Stavanger har det vært et travelt, men vellykket førsteår i forskningsprosjektet. 

Ved skolestart i fjor gjennomførte 65 forskningsassistenter kartlegging av lese- og skriveferdighetene til alle førsteklassingene som etter tillatelse fra foreldre og foresatte er med i Two Teachers.

– Det er viktig at det skal oppleves trygt og kjekt for elevene å være med på en slik kartlegging. Derfor har alle forskningsassistentene påbegynt eller fullført utdannelse som barnehagelærer, lærer eller i psykologi, og blir valgt ut både basert på faglig bakgrunn og personlig egnethet, forteller Solheim. 

I løpet av høsten blir første datasettene klare. Forskerne i Two Teachers vil studere, analysere og undersøke dataene og informasjonen de har etter det første gjennomførte året.

Powered by Labrador CMS