Studenter fra Universitetet i Stavanger bidrar i prosjektet. Fra venstre: Kristine Heggernes Åstveit, Julie Vastveit, Tone Madelen Amundsen og Benedicte Hide. (Foto: UiS)
Studenter fra Universitetet i Stavanger bidrar i prosjektet. Fra venstre: Kristine Heggernes Åstveit, Julie Vastveit, Tone Madelen Amundsen og Benedicte Hide. (Foto: UiS)

Hvordan blir fisken påvirket av oljesøl?

En gruppe kjemistudenter ved Universitetet i Stavanger jobber med å finne ut hvilke stoffer fra oljesøl som er giftigst for fiskene i havet.

EGGTOX er et treårig prosjekt som drives av Havforskningsinstituttet med støtte fra Norges forskningsråd. Universitetet i Stavanger bidrar med utviklingen av kjemiske forbindelser som skal brukes videre i forskningen i Bergen. Målet er å kartlegge hvilke stoffer fra oljesøl som er mest giftige for fisk og hvordan de påvirker fiskens helse.

– For å gjøre dette må vi dele oljen opp i mindre deler, for å finne ut nøyaktig hva det er i oljen som fisken reagerer på. Olje består av flere tusen stoffer, og vi skal være med på å kartlegge hvilke av disse som er giftige for fisken i havet. Siden det ikke er mulig å kjøpe disse stoffene, lager vi dem selv, sier Jørgensen.

– Dette er stoffer som finnes i produsert vann, altså vann som har blitt pumpet gjennom reservoarene i Nordsjøen. Så dette er en høyst relevant problemstilling, fortsetter han.

Powered by Labrador CMS