USN-forskere skal koorinere et internasjonalt forskningsprosjekt som tar for seg sikkerheten i næringer som bruker (Foto: Rune Guneriussen / Universitetet i Sørøst-Norge)
USN-forskere skal koorinere et internasjonalt forskningsprosjekt som tar for seg sikkerheten i næringer som bruker (Foto: Rune Guneriussen / Universitetet i Sørøst-Norge)

Universitetet i Sørøst-Norge skal koordinere Horisont 2020-prosjekt

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har blitt invitert av EU-kommisjonen til å koordinere et Horisont 2020-prosjekt.

Horisont 2020 er verdens største forsknings – og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro.

Et viktig mål med USN-prosjektet er å forbedre sikkerheten i næringer som bruker komplekse teknologiske systemer, som for eksempel i maritime næringer, olje, gass og prosessindustri. Forskerne skal utvikle nye trenings- og evalueringsmetoder, bygget på hvordan mennesker og teknologi fungerer sammen i krevende situasjoner.

Prosjektet omfatter ti partnere fra sju land over hele verden. Det inkluderer norske Kongsberg Maritime AS, Kongsberg Digital AS samt olje og gass-giganten PETRONAS fra Malaysia.

Prosjektet har et budsjett på drøye 9,6 millioner kroner og skal vare i fire år.

Les mer om prosjektet på USN sine nettsider.

Powered by Labrador CMS