En notis fra Universitetet i Sørøst-Norge - les mer.

Masterstudentene Vilde Sundling, Simen Torvund Sørlie og Odin Dahle Sjåstad får jobbe med et reelt forskningsprosjekt med mål om å redusere brann i kabelskap.
Masterstudentene Vilde Sundling, Simen Torvund Sørlie og Odin Dahle Sjåstad får jobbe med et reelt forskningsprosjekt med mål om å redusere brann i kabelskap.

Forsker på å redusere brann i kabelskap

Alle elbilene som lades gjennom året – kan de være årsak til stadig flere branner i kabelskap? Forskere går nå dypere inn i tematikken med midler fra Oslofjordfondet.

I takt med flere elbiler på norske veier, har også antall branner i kabelskap økt. Finnes en sammenheng her?

Det skal forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) se nærmere på sammen med Skagerak Energi. Oslofjordfondet gir 250 000 kroner i støtte til et forprosjekt.

– Jo mer strøm vi bruker, desto varmere blir kabelskapene som står rundt i nabolagene, sier førsteamanuensis Elin Fjeld ved Institutt for elektro, IT og kybernetikk.

– Før brukte vi mest strøm om vinteren, og den lave utetemperaturen begrenset temperaturen i kabelskapene. Men med elbiler er det strømlading også sommerstid, og kabelskapene kan bli svært varme.

Hun har doktorgrad i elkraftteknikk og deltar i forskergruppa vannkraft og kraftforsyning ved USN.

– Det vil alltid utvikles varme når strømmen går gjennom elektrisk utstyr. Nettstasjoner og kabelskap er komponenter i det elektriske fordelingsnettet som befinner seg nær forbrukeren. Dersom belastningen blir for høy, eller kjøleforholdene for dårlige, kan temperaturen i slikt utstyr bli så høy at det oppstår brann, forklarer Fjeld.

I forprosjektet, som varer frem til august 2020, skal forskerne kartlegge hvor varmt det er i kabelskapene med dagens belastning. Dette skal gi bakgrunnskunnskap til å søke penger til det større forskningsprosjektet, hvor målet er å redusere branntilfellene i kabelskap.

Les mer om forskningen på hjemmesidene til USN

Powered by Labrador CMS