En notis fra Universitetet i Bergen - les mer.

Jørn Øyrehagen Sunde skal holde Aarebrotforelesningen i Universitetsaulaen 19. januar. (Foto: Kim E. Andreassen / UiB)
Jørn Øyrehagen Sunde skal holde Aarebrotforelesningen i Universitetsaulaen 19. januar. (Foto: Kim E. Andreassen / UiB)

Skal holde Aarebrotforelesningen 2020

1000 år med rettshistorie på 200 minutter – og hvorfor er demokratiet under press i dag? Jørn Øyrehagen Sunde holder Aarebrotforelesningen i januar.

Aarebrotforelesningen 2020 finner sted i Universitetsaulaen søndag 19. januar fra klokken 19 til 22. Datoen 19. januar er valgt, fordi det var Frank Aarebrots fødselsdag.

Jørn Øyrehagen Sunde er professor ved Det juridiske fakultet, og skal snakke om rettshistorien tilbake fra 1100-tallet, og hvordan ny kommunikasjonsteknologi har påvirket statsdannelsen frem til i dag.

- Med Berlinmurens fall i 1989 følte mange at man hadde kommet til et historisk sluttpunkt. Alle kampsakene fra Opplysningstiden var vunnet. Rettsstat og demokrati hadde blitt globale verdier, og det var bare et tidsspørsmål før de var realisert over alt. Men selv i Europa er rettsstat og demokrati i dag under press. Hvordan kunne det skje? Svaret er ny kommunikasjonsteknologi, sier Sunde.

Han forteller videre at ny kommunikasjonsteknologi historisk har spilt en viktig rolle når stater endrer form, og viser til at man med introduksjonen av skrift fikk etablert det middelalderske riket, og at trykt skrift la grunnlaget for det som ble nasjonalstaten.

Under Aarebrotforelesningen skal han ta oss med 1000 år tilbake i tid og ser på ulike sammenfall mellom statsdannelse og endringer i kommunikasjonsteknologi gjennom historien.

Les mer om forelesningen på hjemmesidene til UiB

Powered by Labrador CMS