Ole Frithjof Nordheim er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen. (Foto: Kim E. Andreassen)
Ole Frithjof Nordheim er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen. (Foto: Kim E. Andreassen)

Ole Frithjof Nordheim ny leder for Bioteknologirådet

Nylig utnevnte regjeringen et nytt Bioteknologiråd og professor i medisinsk etikk, Ole Frithjof Norheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, ble utnevnt som leder.

Bioteknologirådet har som sin viktigste oppgave å gi råd til norske myndigheter i spørsmål vedrørende bio- og genteknologi.

Norheim tar over ledervervet for Kristin Halvorsen, og er glad over utnevnelsen:

– Bio- og genteknologi er noe som er viktig for fremtiden og samfunnet, og gir muligheter for økt velferd. Det er også stor interesse for etiske spørsmål vedrørende bio- og genteknologi. Jeg vil bringe min faglige kompetanse i etikk inn i arbeidet med rådets arbeid med å utøve sitt mandat, sier professoren.

Les mer på nettsidene til Universitetet i Bergen.