Hvert år skal det holdes en minneforelesning for Frank Aarebrot. I år skal professor Bernt Hagtvet holde forelesningen Kommer fascismen tilbake? (Illustrasjon: Universitetet i Bergen)
Hvert år skal det holdes en minneforelesning for Frank Aarebrot. I år skal professor Bernt Hagtvet holde forelesningen Kommer fascismen tilbake? (Illustrasjon: Universitetet i Bergen)

Hedrer Frank Aarebrot med forelesning om fascisme

Publisert

For å hedre minnet til den profilerte professoren og samfunnsviteren vil det årlig bli holdt en minneforelesning for Frank Aarebrot.

Årets forelesning er ved professor Bernt Hagtvet og bærer tittelen: Kommer fascismen tilbake?

Aarebrot gikk bort i september 2017, og under minneordet ved gravferden annonserte UiB-rektor Dag Rune Olsen at det skulle bli holdt en årlig minneforelesning for Frank Aarebrot.

Forelesningen er på 200 minutter og blir filmet av NRK og overført minutt for minutt på NRK2 direkte. Arrangementet er et samarbeid mellom UiB, familien til Frank Aarebrot og Studentersamfunnet i Bergen.

Hvert år vil en fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil inviteres til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon.

Først ut er Bernt Hagtvet som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Bjørknes Høyskole.

Tittelen på foredraget er:

Kommer fascismen tilbake? Hva kan vi lære av mellomkrigstidens krise for demokratiene? Er det noe å lære?

I løpet av 200 minuttene tas vi med inn i fascismens historie. Hvordan hadde verden sett ut om Hitler ble drept i Flandern i 1918 i stedet for å bli reddet av en engelsk soldat? Og hadde Oktoberrevolusjonen funnet sted om Lenin var blitt overkjørt av en trikk i Stockholm på vei til Petrograd våren 1917?

Les mer om forelesningen på Universitetet i Bergen sine nettsider.