Nordsiden av Mount Everest sett fra en forskningsstasjon i Tibet som klimaforsker Hans Christian Steen-Larsen besøkte i 2016. (Foto: Hans Christian Steen-Larsen)
Nordsiden av Mount Everest sett fra en forskningsstasjon i Tibet som klimaforsker Hans Christian Steen-Larsen besøkte i 2016. (Foto: Hans Christian Steen-Larsen)

Forskere vil ha bedre overvåking av vannet i Himalaya

Publisert

Klimaforskere vil ha flere og mer nøyaktige målestasjoner som kan måle og overvåke vannets kretsløp i Himalaya og på det tibetanske platå. Isbreene i disse fjellene dekker et areal på størrelse med Island, og smeltevannet sørger for drikkevann til en femdel av jorden befolkning. Når isbreene krymper, fører det til store endringer i innsjøer og elver.

Klimaforsker Hans Christian Steen-Larsen fra Bjerknessenteret og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen har sammen med franske og kinesiske forskere tatt opp behovet for flere og mer nøyaktige målinger i en kommentar i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications.

De ønsker å utvide dagens nettverk av overvåkingsstasjoner, i tett samarbeid med forskere fra mange land og sivilsamfunn. Målet med et utvidet målenettverk er å sikre at asiatiske lokalsamfunn kan planlegge for klimaendringer.

Dette arbeidet er allerede godt i gang gjennom den kinesiske miljøundersøkelsen Pan-Third-Pole-Environment. Siden 2014 har elleve nye stasjoner blitt satt opp, og planen er å bygge 20 til i år. Hans Christian Steen-Larsen sier at styrkingen av det norsk-kinesiske samarbeidet er spennende og at det gir mange framtidige muligheter for forskere og studenter.

Steen-Larsen forklarer at det i tillegg til vanlige værvariabler som vind, temperatur og nedbør, er nødvendig å måle vannets molekylære sammensetning. Detaljerte målinger av varianter av grunnstoffene i vannet, såkalte isotoper, kan spore vannets bevegelser. Slik kan forskerne få bedre informasjon om hvor vannet kommer fra og hvilke prosesser det har gjennomgått på sin vei.

Les mer om denne saken på nettsidene til Bjerknessenteret