Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Sykdommer i kroppen kan også være årsaken til hjernesykdommer.
Sykdommer i kroppen kan også være årsaken til hjernesykdommer.

Forskere tester diabetesmedisin mot hjernesykdommer

I løpet av fem år skal forskere fra flere land studere sammenhengen mellom insulinrelaterte sykdommer som overvekt og diabetes og hjernesykdommer som ADHD, autisme og tvangslidelser. De jobber ut fra hypotesen om at feil med signalisering fra insulin til funksjoner i kroppen også kan påvirke hjernen. Mekanismene bak diabetes 2 kan altså være involvert i hjernesykdommer.

– I dag finnes det ikke medisiner som fungerer godt for disse hjernesykdommene, delvis fordi ingen forstår mekanismene som ligger bak dem, sier professor Jan Haavik ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen.

Jan Haavik og professor Aurora Martinez deltar i dette omfattende EU-prosjektet til 60 millioner kroner. Målet er å utvikle nye medisiner.

Les mer om forskningen på nettsidene til Universitetet i Bergen

Powered by Labrador CMS