Under Norsk geologisk forenings Vinterkonferanse i Bergen mandag 7. januar 2019 ble Eystein Jansen tildelt Brøggerprisen. (Foto: Foto: Ronny Setså, Geoforskning.no)
Under Norsk geologisk forenings Vinterkonferanse i Bergen mandag 7. januar 2019 ble Eystein Jansen tildelt Brøggerprisen. (Foto: Foto: Ronny Setså, Geoforskning.no)

Eystein Jansen hedres for livslang innsats

Publisert

Eystein Jansen er professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, strategisk rådgiver ved Bjerknessenteret for klimaforskning og forsker I ved Uni Research (NORCE).

Han var direktør for Bjerknessenteret fra 2000 - 2013.

I 2017 ble Jansen involvert i det nye SFF-senteret Centre for Early Sapiens Behaviour som har som mål å befeste Norges posisjon som verdensledende innen forskning på det tidlige menneskets opprinnelse. Jansen koordinerer forskningsarbeidet knyttet til paleoklima.

I begrunnelsen sin skriver juryen blant annet følgende: «Eystein Jansen har lagt ned et stort arbeid av vesentlig betydning for norsk geologi. Han utmerket seg tidlig innen maringeologisk forskning, og har siden, gjennom de siste tre tiår, vært en tydelig stemme og et ansikt utad for norsk klima- og paleoklima-forskning, ikke minst gjennom arbeidene med IPCC rapportene».

Les hele saken på nettsidene til UiB.