En notis fra Universitetet i Bergen - les mer.

- Vi ser at mange peker på at forskning og utdanningsmiljøer spiller en sentral rolle. Det er viktig at vi bygger videre på alle de gode fagmiljøene vi har i Bergen, sier rektor Olsen.
- Vi ser at mange peker på at forskning og utdanningsmiljøer spiller en sentral rolle. Det er viktig at vi bygger videre på alle de gode fagmiljøene vi har i Bergen, sier rektor Olsen.

Bergen er Norges havby

Folket er klar i sin dom – Bergen er Norges havby. Det kommer frem i en ny, landsomfattende befolkningsundersøkelse. Mange peker på forskning og gode marine fagmiljø som en viktig faktor.

Flere norske byer har over tid knivet om å være Norges havby. Nå viser en fersk spørreundersøkelse gjort av Opinion på vegne av Universitetet i Bergen og Havforskingsinstituttet at det er Bergen som i folks øyne er hele Norges havby.

- Dette er gode tall, som stadfester at Bergen er havhovedstaden, sier en fornøyd byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap).

Å styrke havbyen Bergen er et uttalt mål for byrådslederen. Tettere samarbeid mellom næringen, utdannings- og forskningsmiljøer og kommunen har stått på ønskelisten. Det er med andre ord prestisje knyttet til å være Norges havby. Det mener også rektor ved Universitet i Bergen, Dag Rune Olsen

- Ja, klart det er prestisje knyttet til dette! Vi er selvsagt glad for funnene som viser klart at Bergen har en ledende posisjon. Det er ikke minst et viktig utgangspunkt for videre satsing og jobbing.

Han får støtte fra havforskningsdirektør Sissel Rogne.

– Det er svært gledelig at befolkningen deler vår oppfatning om at havbyen, ja det er Bergen!

Hele 30 prosent peker på Bergen, mens Tromsø kommer på en andreplass med 15 prosent. Da det samme spørsmålet ble stilt for et år siden, måtte Bergen se seg slått av Tromsø. Det var derfor knyttet stor spenning til årets resultat. De viser helt tydelig en stor endring det siste året hos folk når det gjelder hva de tenker på som Norges havhovedstad.

Les mer om undersøkelsen og kåringen på hjemmesidene til Universitetet i Bergen

Powered by Labrador CMS