Ein notis frå Universitetet i Agder - les mer.

Det blei bråstopp i arbeidet med å hente inn prøver frå sjøen for marinbiolog Juan C. F. Pardo. I staden gjekk han og andre saman om å skrive om utfordringane i korona-tida.
Det blei bråstopp i arbeidet med å hente inn prøver frå sjøen for marinbiolog Juan C. F. Pardo. I staden gjekk han og andre saman om å skrive om utfordringane i korona-tida.

Stipendiatar forska på eigen korona-situasjon

Mange doktorgradsstipendiatar har opplevd utfordringar med forsking på grunn av covid-19. I vår og sommar skulle marinbiolog Juan C. F. Pardo på fleire båtturar for å hente inn prøvar frå havbotnen. Han gjennomfører doktorgradsarbeidet sitt innen marin forsking ved Universitetet i Agder. Men på grunn av koronasituasjonen blei arbeidet sett på vent. I denne situasjonen gjekk Pardo saman med fem andre marine doktorgradsstipendiatar frå fleire land og for å skrive ein vitskapleg artikkel om utfordringane ved å drive med marin forsking under ein pandemi.

– Vi er alle på ulike stadium i pandemien, men vi har liknande utfordringar. Forskingsperioden er tidsbegrensa og mange er avhengige av fysiske lokale, laboratorium og båtar. Sidan universiteta har vore stengde har vi ikkje hatt tilgang til utstyr, seier Pardo.

Sjølv om pandemien har ført til endringar i forskinga har det skjedd noko positivt. Pardo seier at mange har fått auga opp for nye møteplassar mellom forskarar. Til dømes er stipediatane blitt mykje betre på nettbaserte kommunikasjonsverktøy.

Les meir på nettsidene til Universitetet i Agder

Powered by Labrador CMS