Dag Ingvar Jacobsen har nylig gitt ut boka «Ledelse og den offentlige dimensjon». (Foto: UiA)
Dag Ingvar Jacobsen har nylig gitt ut boka «Ledelse og den offentlige dimensjon». (Foto: UiA)

Ny bok: Sammenlikner ledere i privat og offentlig sektor

Er ledere i offentlig sektor systematisk forskjellige fra ledere i privat sektor? Det er spørsmålet Dag Ingvar Jacobsen belyser i sin nyeste bok «Ledelse og den offentlige dimensjon».

Boken tar utgangspunkt i data fra «Lederundersøkelsen 3.0», gjennomført ved Norges Handelshøyskole i 2011, og Jacobsen har sett nærmere på svarene fra de 2500 lederne som er ansatt i offentlige eller private organisasjoner.

Det overordnede spørsmålet han stiller seg, er om det er noen forskjell mellom ledere i offentlige og i private organisasjoner, og om det betyr noe for hvordan de utøver ledelse.

Ønsket med boken er å knytte sammen mer tradisjonell ledelsesteori med de studiene som statsvitenskap og offentlig administrasjon tradisjonelt har gjennomført på ledelse i offentlige organisasjoner. Jacobsen forklarer at de to retningene spriker i synet på ledelse og kontekst:

– Mye av den generelle ledelsesforskningen og -litteraturen antar – mest implisitt – at ledelse i en offentlig organisasjon i all hovedsak er lik ledelse i en privat eller hybrid organisasjon. Forskningen innenfor disiplinene statsvitenskap og offentlig administrasjon ser på sin side ut til å anta at det å lede en offentlig organisasjon er så spesielt at det ikke engang er nødvendig å undersøke om ledelse i det offentlige egentlig er så forskjellig fra ledelse i det private, sier Jacobsen.

Les mer om boka på Universitetet i Agder sine nettsider.

Powered by Labrador CMS