En notis fra Universitetet i Agder - les mer.

Einsemd kan føre til auka dødstal og reknast som ein risikofaktor på linje med fedme, røyking og fysisk inaktivitet. Prosjektet Isolation2Inclusion tek tak i problemet.
Einsemd kan føre til auka dødstal og reknast som ein risikofaktor på linje med fedme, røyking og fysisk inaktivitet. Prosjektet Isolation2Inclusion tek tak i problemet.

30 millionar til innovasjon mot einsemd

Einsemd påverkar både den fysiske og den psykiske helsa vår og gir auka dødsrisiko. No skal Universitetet i Agder leie eit internasjonalt prosjekt for å auke offentleg nytenking om problemet.

Meir enn 75 millionar europearar møter familie og vennar berre ein gong i månaden eller sjeldnare. Rundt 30 millionar av dei føler seg ofte einsamme.

– Einsemd er eit av dei store problema i verda, og ei stor utfordring for folkehelsa. På UiA kombinerer vi eit helsefagleg miljø som arbeider med denne problematikken, og kompetanse innan e-helse og teknologiløysingar, seier professor Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sjukepleievitskap ved Universitetet i Agder (UiA).

Ho er med i leiinga av prosjektet From Isolation to Inclusion (I2I), som har fått nærare 30 millionar kroner frå Interreg North Sea Region for å fremje innovasjon i det offentlige tenestetilbodet rundt einsemd.

Les meir om forskingsprosjektet på heimesidene til Universitetet i Agder

Powered by Labrador CMS