Slik kan asteroidenedslagene ha sett ut. (Illustrasjon: Don Dixon, copyright Erik Sturkell)
Slik kan asteroidenedslagene ha sett ut. (Illustrasjon: Don Dixon, copyright Erik Sturkell)

Verdens eneste doble asteroidenedslag i Sverige

For 460 millioner år siden traff to asteroider det området vi i dag kaller Sverige. Det er det eneste dokumenterte eksempel på et dobbelt nedslag.

Forskerne har funnet unike spor etter et dobbeltnedslag av asteroider. De to enorme kratrene ligger i Sverige, bare 16 kilometer fra hverandre og har blitt avdekket som et ledd i en rekke forskningsprosjekter som går 50 år tilbake.

Det største krateret måler hele 7,5 kilometer i diameter, og det andre 800 meter.

– Det er første gang vi kan bevise at to asteroider traff jorden på nøyaktig samme tid, forteller Erik Sturkell, som er professor ved universitetet i Göteborg.

Resultatene er utgitt i det fritt tilgjengelige tidsskriftet Scientific Reports.

Med kurs mot jorden

Erik Sturkell forklarer at de to himmellegemene stammer fra et stort asteroidebelte mellom Mars og Jupiter. En kollisjon her har ført til at flere asteroider fikk kurs mot jorden.

De traff jorden like sør for ekvator for om lag 460 millioner år siden, i det som den gang var et tropisk hav. Området er i dag en del av det svenske fastlandet.

Landing i havet

Erik Sturkell forklarer at vannet ble skjøvet opp av kratrene rett etter nedslaget. Men om lag et minutt senere strømmet det inn igjen og tok med seg avleiringsfragmenter fra havbunnen.

En asteroiderest bevart i et stykke rød sandstein funnet i et steinbrudd i Kinnekulle i Sør-Sverige.  (Foto: Maurits Lindström)
En asteroiderest bevart i et stykke rød sandstein funnet i et steinbrudd i Kinnekulle i Sør-Sverige. (Foto: Maurits Lindström)

Havet dumpet alt sammen i kratrene, hvor de ble liggende i 460 millioner år.

Det at det skjedde i havet, har gjort det mulig å bevare mye av restene. Nedslagene etterlot avleiringer – blant annet i et stykke rød sandstein.

Forskerne fant blant annet breccie – en grovkornet bergart dannet av smeltet stein og sedimenter.

– Alt sammen tyder på et nedslag, forteller Sturkell.

– En 500 meter høy mur av vann har strømmet inn i krateret. Havbunnen ble flerret opp og materialet har dannet avleiringer.

– Det er av avgjørende betydning at vi kan se akkurat det samme laget av sediment i begge kratrene. Det kan bare ha skjedd hvis kratrene ble dannet samtidig, avslutter Sturkell.

Referanse:

Jens Ormö, Erik Sturkell, Carl Alwmark og Jay Melosh: First known Terrestrial Impact of a Binary Asteroid from a Main Belt Breakup Event. Scientific Reports, 2014. doi:10.1038/srep06724.

Denne artikkelen er opprinnelig publisert hos ScienceNordic.

Oversatt av Stephanie Lammers-Clark og Lars Nygaard.

Powered by Labrador CMS