En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Rolf Gradinger med den ferske boka Arctic Sea Ice Ecology.
Rolf Gradinger med den ferske boka Arctic Sea Ice Ecology.

Utgir bok om biologien i sjøisen

Forskerne kommer stadig nærmere å forstå økosystemet i Arktis. Og det haster, på grunn av klimaendringene.

– De ti siste årene har vi innsett hvor viktig produksjonen som skjer i isen er for hele næringskjeden i Arktis. Da jeg i sin tid var postdoc var forskningen på sjøis nysgjerrighetsdrevet og mer tilfeldig enn i dag, mens det nå er helt sentralt å forstå hvordan organismene i sjøisen bidrar til hele økosystemet i Arktis, sier Rolf Gradinger.

Han er professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT og er en av fem forfattere av boka Arctic Sea Ice Ecology som nylig kom ut. Gradinger forteller at den skiller seg fra andre bøker som er skrevet om sjøis.

– Denne boka er unik av to grunner. For det første har den et fokus på studenter og utdanning og retter seg mot de som er interessert i sjøis. For det andre handler den spesifikt om biologien i sjøisen og hva som skjer med organismene i isen gjennom et helt år, sier Gradinger.

Holistisk tilnærming

Han forteller at det gjorde det ekstra utfordrende og spennende å skrive; at forfatterne ble «tvunget» til å se alt som skjer i isen gjennom alle årstidene i sammenheng.

– Vanligvis er kapitlene i en bok inndelt etter tema, men i denne boka har vi en holistisk tilnærming, der vi ser på hvordan hele systemet fungerer gjennom året. Det gjør også at boka blir mer lettlest enn hvis kapitlene var tematisk inndelt, sier Gradinger.

Selv om dyrene som lever oppå isen, som seler og fugler, ikke er med i boka, vet forskerne at de er helt avhengig av den primære produksjonen som skjer inni og under isen.

– Vi har verktøy som kan spore disse organismene i næringskjeden. Sjøisalger har helt unike substanser som vi finner igjen i andre dyr, både på havbunnen og i fugler eller seler. Derfor vet vi at disse avhenger av den primære produksjonen, sier Gradinger.

Det store spørsmålet som forskerne stiller seg nå, er hva som vil skje etter hvert som klimaendringene gjør at stadig mer sjøis smelter.

– Hvordan vil det påvirke næringskjedene i Arktis, når vi vet hvor avhengig andre dyr er av organismene i sjøisen? spør Gradinger retorisk.

Ekstreme forhold

Forskerne har de siste årene fått mye ny og viktig kunnskap om Arktis gjennom systematisk innsamling av data i dette området. Selv har Gradinger spesialisert seg på livet i råkene som oppstår når isen presses mot hverandre og brekker. Her er det ifølge Gradinger en helt unik økologi med organismer som ikke lever noe annet sted.

Han mener det tidligere har vært en misoppfatning om at det er helt dødt i den arktiske sjøisen om vinteren.

– Dette stemmer ikke, det er mye aktivitet også om vinteren. Organismene her takler ekstreme forhold og tilpasser seg årstidene. De endrer seg ekstremt fra en årstid til en annen, året rundt, forklarer Gradinger.

Les mer om boka på hjemmesidene til UiT Norges arktiske universitet

Powered by Labrador CMS