En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Forskere ved UiT skal bruke fødselsregisteret som er bygget opp i Georgia til å forske på hvorfor mange barn og mødre dør i forbindelse med svangerskap og fødsel.
Forskere ved UiT skal bruke fødselsregisteret som er bygget opp i Georgia til å forske på hvorfor mange barn og mødre dør i forbindelse med svangerskap og fødsel.

UiT-forskning kan redde liv i Georgia

Publisert

Nesten tre ganger så mange barn og seks ganger så mange mødre dør i forbindelse med graviditet og fødsel i Georgia som i Norge. Et forskningsprosjekt ved UiT bidrar til å senke tallene.

Førsteamanuensis i samfunnsmedisin ved UiT, Erik Anda, ledet for noen år siden arbeidet med å bygge opp et digitalt fødselsregister i Georgia, på oppdrag fra UNICEF. Registeret er viktig i innsatsen for å få ned barne- og mødredødeligheten i landet.

– Vi sitter nå på et komplett digitalt fødselsregister i et utviklingsland, noe som er unikt. Det er et arbeidsverktøy for sykehusene i landet, og ved hjelp av rapporteringen kan myndighetene få beskjed når ting går galt ved fødsel eller keisersnitt og eventuelt sette inn tiltak, sier Anda.

Så ingen sammenheng

I Georgia er den perinatale dødeligheten, som er dødsfall mellom uke 22 i svangerskapet og én uke etter fødsel 12,9 barn per 1000. I Norge er tallet 4,5 barn per 1000. Samtidig dør det hvert år 30 mødre per 100 000 i Georgia, mot bare seks per 100 000 i Norge i forbindelse med graviditeten. Anda mener fødselsregisteret er en viktig kilde til informasjon for å kunne forske på hvorfor dødsfallene skjer.

– Tidligere rapporterte man også om selve dødsfallene, men fordi det ikke fantes noe register, var det vanskelig å forske på sammenhenger mellom dem. Nå har vi etter hvert fått mange og store tall, som vi ønsker å se på gjennom en forskers øyne, forklarer Anda.

Fødselsregisteret omfatter i dag 99,8 prosent av alle fødsler i landet og har til nå registrert over 200 000 fødsler. Et fødselsregister er imidlertid ikke nok i seg selv, for det kreves riktig kompetanse for å tolke informasjonen som ligger der. En stor utfordring er at denne kompetansen er mangelvare i Georgia. Derfor har et samarbeid med UiT vært avgjørende for å komme videre.

Folkehelsesamarbeidet med Georgia, som ble initiert av professor emeritus ved UiT, Toralf Hasvold, for over 20 år siden, innebærer både forskning og utveksling av studenter.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til UiT