Førstamanuensis Johanna Laue og medisinstudent Parham Omid er med i et helt nytt nettverk som skal forbedre det daglige helsearbeidet med flyktninger. (Foto: Elisabeth Øvreberg)
Førstamanuensis Johanna Laue og medisinstudent Parham Omid er med i et helt nytt nettverk som skal forbedre det daglige helsearbeidet med flyktninger. (Foto: Elisabeth Øvreberg)

Skal gi flyktningene en mer tilpasset helsetjeneste

– Av og til føler jeg at helseinformasjonen jeg skriver forsvinner inn i et svart hull, sier flyktninglege Johanna Laue ved Det helsevitenskapelige fakultet, som nå er med i et tverrprofesjonelt nettverk som samler, skaper og formidler kunnskap om flyktninghelse.

Forskningsnettverk for flyktninghelse planlegger en seminar for både flyktninger og helsearbeidere i Tromsø under Forskningsdagene. Det skal hete «Flyktninger og helsetjenesten - hva er viktig for deg?». Målet er å kartlegge hva begge gruppene synes er viktige når de skal gi og motta helsehjelp, og hvor de synes det er forbedringspotensial. 

Problemområdet skal så være grunnlaget for flere masteroppgaver.