Ravna var under sitt forskningsopphold vitne til at lakotaer og andre som protesterte mot oljerørgata ved Standing Rock ble slått tilbake med tåregass og vannkanoner av politiet. (Foto: Øyvind Ravna)
Ravna var under sitt forskningsopphold vitne til at lakotaer og andre som protesterte mot oljerørgata ved Standing Rock ble slått tilbake med tåregass og vannkanoner av politiet. (Foto: Øyvind Ravna)

Ny fagbok: En moderne indianerhistorie

Som gutt var Øyvind Ravna fascinert av indianerhistorier. Som jusprofessor har han villet fortelle historien om overgrepene amerikanske urfolk har blitt utsatt for, og om hvordan de fortsatt kjemper for likeverd, menneskerettigheter og mot miljøødeleggelser i landet som en gang var deres.

Øyvind Ravnas nye bok er resultatet av to forskningsopphold i USA. (Foto: Orkana Akademisk)
Øyvind Ravnas nye bok er resultatet av to forskningsopphold i USA. (Foto: Orkana Akademisk)

Det begynte med at Ravna fotograferte og fortalte fra sitt fra sitt forskningsopphold i Midtvesten i USA via en egen blogg i avisa Nordlys.

To år etter har bloggprosjektet blitt slått sammen med juridisk- og samfunnsvitenskapelig forskning, til en egen fagbok: Fra Little Bighorn til Standing Rock: En moderne indianerhistorie.

– Ordet indianer brukes kun i undertittelen, ikke ellers i boka. Det er ordet som har blitt brukt i den populærkulturelle framstillinga av de amerikanske urfolkene. I boka mi vil jeg fortelle om deres historie og samtid på en mer tidsriktig måte enn det bildet mange har vokst opp med, forklarer Ravna.

I tillegg til en historisk og samtidig beretning, drøfter Ravna også i hvilken grad overgrepene har krenket internasjonale rettsregler som ivaretar urfolks kultur og menneskerettigheter, herunder også FNs folkemordskonvensjon.

Les hele saken på nettsidene til UiT.

Powered by Labrador CMS