En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Administrerende direktør i Ocean Data Foundation, Bjørn Tore Markussen (t.v.), administrerende direktlør i REV Ocean, Nina Jensen, UiT-rektor Anne Husebekk og leder av Polarforskningskomiteen ved UiT, Jørgen Berge under signeringen av avtalen.
Administrerende direktør i Ocean Data Foundation, Bjørn Tore Markussen (t.v.), administrerende direktlør i REV Ocean, Nina Jensen, UiT-rektor Anne Husebekk og leder av Polarforskningskomiteen ved UiT, Jørgen Berge under signeringen av avtalen.

Inngår samarbeid om havforskning

UiT Norges arktiske universitet signerte nylig en samarbeidsavtale med REV Ocean og Ocean Data Foundation. Avtalen innebærer blant annet etablering av et masterprogram i Ocean Leadership.

– Avtalen gir muligheter for spennende samarbeid i havprosjekter og vil styrke alle de tre institusjonene. Vi ser spent frem til å kunne samarbeide om bord i det nye forskningsskipet som er under bygging og har forventninger til Ocean Data Foundation som kan legge til rette for dypdykk i åpne, globale dataregistre for analyser og ny kunnskap, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Gjennom avtalen kan forskere ved UiT delta i koordinerte forskningstokt om bord på REV Ocean som vil gi verdifulle datasett og ny kunnskap om økosystemene i både Arktis og de andre verdenshavene.

At avtalen også omfatter Ocean Data Foundation (ODF), som blant annet bruker maskinlæringsalgoritmer, gir forskerne nye og unike muligheter til å undersøke biologiske prosesser og finne nye lokale og globale sammenhenger. Dette kan få stor betydning for den fremtidige forståelsen av klimakrisen.

Les mer om samarbeidsavtalen på hjemmesidene til UiT

Powered by Labrador CMS