De ansatte ved Rettsgenetisk senter skal utføre DNA-analyser for politiet. Fram til nå har ikke det vært mulig, men Stortinget har nå instruert regjeringa til å endre på dette. Fra venstre: Marthe Aune, Marita Olsen, Gunn-Hege Olsen, Thomas Berg, Lars Uhlin-Hansen og Kirstin Janssen. (Foto: Bjørn-Kåre Iversen)
De ansatte ved Rettsgenetisk senter skal utføre DNA-analyser for politiet. Fram til nå har ikke det vært mulig, men Stortinget har nå instruert regjeringa til å endre på dette. Fra venstre: Marthe Aune, Marita Olsen, Gunn-Hege Olsen, Thomas Berg, Lars Uhlin-Hansen og Kirstin Janssen. (Foto: Bjørn-Kåre Iversen)

De skal gjøre DNA-analyser for politiet

Publisert

Det var under Stortingets vårsesjon at saken ble løftet opp av politikere fra Troms med Cecilie Myrseth som pådriver, og som da endte med at Stortinget vedtok at Rettsgenetisk senter ved UiT Norges arktiske universitet skal utføre DNA- og sporanalyser for politiet.

Tidligere har alle prøver fra hele landet blitt utført ved Oslo universitetssykehus. Også de i Nord-Norge til tross for at senteret er akkreditert til slike oppdrag.

Politidirektoratet har nå fått i oppdrag å utrede hvordan Stortingets vedtak skal følges opp. Dette er en milepæl for fagmiljøet i Tromsø. Nesten ti år etter at senteret ble opprettet, får de det mandatet som senteret var tiltenkt.

– Dette er et veldig viktig vedtak for oss. Det har vært mye usikkerhet rundt om senteret skulle gjøre DNA-analyser for politiet, men nå kan vi endelig ta fatt på denne oppgaven også. Til nå har vi hatt hovedfokus på undervisning og forskning , sier daglig leder for Rettsgenetisk senter, Thomas Berg.

Ler mer på UiT - Norges arktiske universitets nettsider.