Slik planlegges det nye radarsystemet bygd ut i Skibotn. Dette blir den største enkeltinstallasjonen av internasjonalt forskningsutstyr på fastlandet i Norge.  (Illustrasjonsfoto: UiT)
Slik planlegges det nye radarsystemet bygd ut i Skibotn. Dette blir den største enkeltinstallasjonen av internasjonalt forskningsutstyr på fastlandet i Norge. (Illustrasjonsfoto: UiT)

Bygger nytt millionanlegg i Troms

I juni 2017 ble det offentliggjort at byggingen av den nye EISCAT_3D skal igangsettes.

Anlegget får et nytt radaranlegg som skal benyttes til å studere den øvre atmosfæren i nordlyssonen. Prosjektet har en prislapp på omlag 700 millioner norske kroner og er et spleiselag mellom medlemslandene.

Navnet EISCAT_3D kommer av det avanserte forskningsutstyret, som utgjør 10 000 antenner og en spesialisert infrastruktur for databehandling. Bygget skal plasseres på hovedstasjonen i Skibotn i Troms, nær Kiruna i Sverige og nær Kaaresuvanto i Finland.

Dette utstyret kan blant annet brukes til å overvåke romsøppel og studere objekter som asteroider nær jorda.