En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Veronica Bergan (t.v.), Kristine Haugen Rubilar, Kristin Emilie W. Bjørndal, Sigrun Svenkerud, Bente Knippa Vestad, Robert James Didham og Heidi Biseth var samlet på UiT i forrige uke for å starte opp BRIDGES.
Veronica Bergan (t.v.), Kristine Haugen Rubilar, Kristin Emilie W. Bjørndal, Sigrun Svenkerud, Bente Knippa Vestad, Robert James Didham og Heidi Biseth var samlet på UiT i forrige uke for å starte opp BRIDGES.

Bygger bro mellom skolen og lærerutdanningen

Forskningsprosjektet BRIDGES skal gjøre lærerutdanningen i Norge enda bedre og mer relevant for skolene enn den er i dag.

Prosjektet ledes av Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og UiT og Høgskolen Innlandet er med som partnere. Forskningen skal bidra til å finne ut hvilke tverrfaglige undervisnings- og læringsaktiviteter som fungerer bra og hva som kan gjøres bedre ved lærerutdanningene.

Prosjektleder Heidi Biseth mener det går an å tenke seg en framtid hvor det bare er to-tre fag i skolen.

– Fag er en sosial konstruksjon. Vi deler for eksempel opp i norsk, engelsk og fremmedspråk, i stedet for at vi har ett fag som heter språkfag. Noe av utfordringen i lærerutdanningen er at vi kommer fra akademiske fagdisipliner og tenderer til å holde på våre fagdisipliner, i stedet for å se på hva den helhetlige borgeren vi skal utdanne trenger for å håndtere seg selv og samfunnet også på et globalt nivå. Det er dit vi må komme også i lærerutdanningen, sier Biseth.

Les hele saken på nettsidene til UiT Norges arktiske universitet

Powered by Labrador CMS