Kristin B. Borch, Inger Njølstad og Vinjar Fønnebø gledet seg med søte kaker og gode kolleger da nyheten om tildelingen kom. (Foto: Thomas Schanche)
Kristin B. Borch, Inger Njølstad og Vinjar Fønnebø gledet seg med søte kaker og gode kolleger da nyheten om tildelingen kom. (Foto: Thomas Schanche)

50 millioner til forskning på ulikhet

Publisert

UiT ved Institutt for samfunnsmedisin er innvilget 50 millioner kroner fra Norges Forskningsråd til forskning på sosiale ulikheter.

Prosjektet «Healthy choices and the social gradient» fikk innvilget 50 av totalt 137 millioner kroner som Forskningsrådet deler ut til miljøstøtter på folkehelseforskning.

Forskerne skal se på de sosiale ulikhetene i Helse-Norge, forklarer prosjektleder Inger Njølstad.

– I Norge har alle i prinsippet like rettigheter på helsetjenester. Men vi ser likevel at det er ulikheter blant befolkningsgrupper når man sammenligner blant annet levealder, BMI, prosentandel av røykere og tilfeller av hjerte- og karsykdommer og kreft. Inntekts- og utdanningsnivå er en av flere faktorer som medvirker til ulikheter. Og ulikhetene bare øker, kommenterer hun.

Les mer om saken på UiTs nettsider.