Keiko kan øke hvalsafari i Norge

Hvalsafari omsetter for over ti milliarder kroner på verdensbasis, og øker med 12 prosent årlig, sier en forskningsrapport. Turister som kommer til Norge for å se spermhval og spekkhoggere legger igjen over 15 millioner kroner årlig i Nord-Norge. Dette kan øke med riktig markedsføring.

- Keiko kan bringe enda flere turister til Norge, men det er helt avhengig av hvordan nordmennene håndterer denne saken. Med riktig håndtering kan dette øke antallet mennesker som kommer til Norge for å se hval, sier den kanadiske forskeren Eric Hoyt, som har laget rapporten om hvalsafari for dyrevernorganisasjonen IFAW.

Reagerer kraftig

- Verdensopinionen har reagert kraftig på utsagnet om at Keiko bør avlives, sier Hoyt. Han syntes utsagnet er uforståelig.

- Husk at Keiko nå har levd rundt Island i mange år og at islendingene tok godt imot han. Spekkhoggere har ingen naturlige fiender og er derfor ikke truet av andre predatorer. Keiko har hittil klart seg bra på egenhånd, og det er ingen ting som tyder på at Keiko er en trussel mot mennesker, sier Hoyt.

Han har både forsket på spekkhoggere, og utgitt en av de få bøkene som finnes om arten.

Fastboende eller reisende

Spekkhoggere rundt Norge tilhører det forskerne kaller “fastboende”. Disse er 100 prosent fiskespisere, og lever ganske annerledes enn spekkhoggere som kalles “reisende”, som i hovedsak lever av andre pattedyr.

Reisende spekkhoggere finner man blant annet utenfor British Columbia. Etter det man vet, har ikke norske spekkhoggere tatt andre pattedyr, og flere steder i Tysfjord og Lofoten har man mulighet for å snorkle sammen med ville spekkhoggerne.

Stor interesse

Frode Jensen i Tysfjord turistsenter bekrefter at interessen for å se ville spekkhoggere i Norge er større enn noen sinne.

- Vi har utvidet sesongen, og tar nå imot turister fra 18. oktober til 19. januar. Ja, selv ved juletider kommer folk hit for å se spekkhoggere, sier Jensen.

Det er flest svensker som kommer til Tysfjord, men de har også faste turer for turoperatører fra England og Nederland.

- Over ti millioner mennesker er med på hvalsafari hvert år, og hvalturismen øker med 12 prosent årlig på verdensbasis, forteller Eric Hoyt.

Det betyr at hvalsafari øker tre ganger raskere enn andre former for turisme. I dag kan man dra på hvalsafari på mer enn 500 steder i 87 land.

Over 20 000 turister

Hoyts rapport viser at det i 1998 var 22 380 hvalsafariturister i Nord-Norge, og disse la igjen 15 millioner kroner. Turistenes totale utgifter i forbindelse med hvalsafari beløper seg til nærmere 100 millioner kroner.

93 prosent av turistene på de organiserte turene var utlendinger, der svensker var den største gruppa, fulgt av turister fra Tyskland, Spania og Storbritannia.

I Norge kan man dra på hvalsafari utenfor Andenes og i Lofoten/Tysfjord-området. I Andenes kan man se Spermhval, og hos den største operatøren Hvalsafari Andenes får vi opplyst at cirka 12 000 turister har vært med ut på feltet i år. Dessverre ble årets sesong delvis ødelagt av sterk vind.

Større økning på Island

- Hvalsafariturismen i Norge øker mindre enn i resten av verden, sier Eric Hoyt og henviser til at økningen er større på Island. Interessen for å se spekkhoggere i Lofoten/Tysfjord-området er imidlertid jevnt økende, og sesongen og tilbudet blir stadig utvidet.

Linker:

Tysfjord Turistsenter

Whale Watching in the Arctic

Powered by Labrador CMS