For mye trening skadelig for ungdom

14 timer med idrett ukentlig gir maksimalt utbytte.

Det er det dobbelte av det som er anbefalt.

Forskere undersøkte over 1200 ungdommer på mellom seksten og tjue år. De kartla hvor ofte de drev med idrett i uka og plasserte dem i en velværeskala gitt av Verdens helseorganisasjon. Skalaen tar utgangspunkt i mental og fysisk velvære og går fra 0 til 25. Alt under 13 indikerer dårlig velvære.

Gruppene ble delt i tre: de som trente minst (0 – 3,5 timer), de som trente gjennomsnittlig (3,6 – 10,5 timer) og de som trente mest (10,6 – 17,5 timer).

Sammenlignet med de som trente gjennomsnittlig, hadde både de som trente minst og de som trente mest doblet risiko for å skåre lavere enn 13 på velværeskalaen.

Den gruppen som skåret høyest på skalaen, var de som trente rundt 14 timer i uka. Forskerne bak undersøkelsen konkluderer derfor med at trening har flere fordeler, men dersom man over- eller underdriver aktiviteten, mister man disse fordelene. (forskning.no/UGS)