God dokumentasjon er helt avgjørende for pasientsikkerheten, sier stipendiat Ruth Øfsti. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
God dokumentasjon er helt avgjørende for pasientsikkerheten, sier stipendiat Ruth Øfsti. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hvordan vurderer sykepleiere pasientens helse?

Stipendiat Ruth Øfsti mener mangelfull dokumentasjon kan true pasientsikkerheten. Hun skal forske på hvordan sykepleiere vurderer og dokumenterer i kommunehelsetjenesten.

Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan sykepleiere går fram når de vurderer og dokumenterer pasientens helsetilstand i hjemmet. Hva legger de til grunn for sine vurderinger? Hvordan samhandler de med pasienten i vurderingene? Og hva dokumenterer de?

Det er forsket lite på problemstillingene tidligere, men studier viser at sykepleiedokumentasjonen generelt i kommunehelsetjenesten kan være mangelfull og unøyaktig.

– God dokumentasjon og informasjonsutveksling mellom helsepersonell er helt avgjørende for både pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenester, sier Øfsti.

– Særlig gjelder dette eldre pasienter med kroniske og sammensatte lidelser, hvor endring i tilstand kan være et tegn på akutt sykdom. KOLS har et sykdomsbilde med svingende forløp der forverringer også gir behov for akuttmedisinske tiltak, fortsetter hun.

Powered by Labrador CMS