Sykehuset Innlandet skal arbeide med veiledning via video, i oppfølging av førskolebarn med autisme. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Sykehuset Innlandet skal arbeide med veiledning via video, i oppfølging av førskolebarn med autisme. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Støtte til prosjekt for barn med autisme

Sykehuset Innlandet får støtte til prosjektet Virtuell veiledning i oppfølging av førskolebarn med autisme.

Disse barna skal følges hver 14. dag i to år. Halvparten av besøkene via video gir direkte veiledning av foreldre og barnehageansatte i barnets eget miljø.

Helse Sør-Øst ønsker mer forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste, og søkte i utlysningen etter bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer som frigjør tid til pasientrettet arbeid eller som kan styrke brukerstyring. Helseforetaket ønsket også nye former for samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene overfor pasienter med store behandlingsbehov over tid.

13 av 100 skisser til prosjekter fikk til sammen 14,9 millioner kroner til innovasjon av tjenester.

Les mer om prosjektet hos Sykehuset Innlandet

Powered by Labrador CMS