I verste fall kan en infeksjon med klamydia-bakterien føre til infertilitet. (Illustrasjon: Tatiana Shepeleva / Shutterstock / NTB scanpix)
I verste fall kan en infeksjon med klamydia-bakterien føre til infertilitet. (Illustrasjon: Tatiana Shepeleva / Shutterstock / NTB scanpix)

Første test av vaksine mot klamydia

En mulig vaksine for vår vanligste kjønnssykdom er for første gang testet på mennesker.

Publisert

Kjønnssykdommen klamydia er svært vanlig i mange land, inkludert Norge. Den rammer oftest seksuelt aktive under 25 år, og Folkehelseinstituttet anslår at én av 20 i denne aldersgruppa til enhver tid har sykdommen.

På verdensbasis oppstår det 131 millioner nye tilfeller hvert år.

Hos en del av disse fører infeksjonen til betennelser i underlivet. Og noen av dem igjen, opplever alvorlige komplikasjoner i ettertid, som kroniske underlivssmerter, svangerskap utenfor livmoren og barnløshet.

Dersom du oppdager at du har klamydia, kan sykdommen behandles med antibiotika. Men i mange tilfeller er infeksjonen uten symptomer og går under radaren. Til tross for screeningprogrammer og behandling har verdens helsemyndigheter ikke lykkes i å begrense klamydiaepidemien.

Vi kunne altså hatt god bruk for en forebyggende vaksine, skriver Sonya Abraham og kollegaene hennes i siste utgave av The Lancet. Hvor de altså presenterer første kliniske studie av nettopp en slik vaksine.

Første test på mennesker

Tidligere forskning har vist at mennesker som har hatt klamydia, ofte får større motstandskraft mot sykdommen etterpå. Det hinter om at det er mulig å lage en vaksine som kan gi en lignende, eller kanskje større, motstandskraft.

Abraham og kollegaene har lagd en vaksine basert på deler av cellemembranen til klamydia-bakterien. De har testet behandlingen på ulike dyr. Og nå har altså turen kommet til mennesker.

Forskerne har gjort en såkalt fase I-studie. Dette er en liten, innledende undersøkelse der hovedpoenget er å finne ut om behandlingen er trygg for folk.

Abrahams studie inkluderte bare 35 kvinner, som fikk tre sprøyter og to doser nesespray, fordelt over fem måneder. 15 deltagere fikk én versjon av vaksinen, 15 fikk en annen versjon og de siste fem fikk narremedisin.

Resultatene viste at alle tålte behandlingen godt, og at immunforsvaret så ut til å bli aktivert hos de som fikk ekte vaksine.

– Lovende

De lovende resultatene gir grunn til å sette i gang fase II-studier – større undersøkelser som ser grundigere på effekten av behandlingen, skriver Taylor B. Poston og Toni Darville i en kommentar i The Lancet.

Og ifølge Abraham og kollegaene skal slike undersøkelser etter planen starte til høsten.

En fase II- undersøkelse vil kunne si mer om hvor effektiv vaksinen faktisk er i å forebygge klamydia-infeksjoner. Det hender ikke sjelden at nye behandlingsformer som virker lovende, viser seg å ikke holde mål i mer omfattende studier.

Men enn så lenge er Poston og Darville håpefulle.

– En vaksine ville ha enorm betydning for folkehelse og økonomi, kommenterer de.

– Selv om dette bare er en sped begynnelse for klinisk testing av en vaksine for klamydia, antyder dette forsøket optimisme for framtida.

Referanse:

Sonya Abraham m. fl., Safety and immunogenicity of the chlamydia vaccine candidate CTH522 adjuvanted with CAF01 liposomes or aluminium hydroxide: a first-in-human, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1 trial, The Lancet, august 2019. Sammendrag.