Forskning på HDL-kolesterol har blitt fokusert på hjerte/kar-sykdommer. Men nå viser en ny studie at det kanskje har betydning for immunsystemet. Den sammenhengen har ikke blitt undersøkt før.  (Foto: Ekaterina Markelova / Shutterstock / NTB scanpix)
Forskning på HDL-kolesterol har blitt fokusert på hjerte/kar-sykdommer. Men nå viser en ny studie at det kanskje har betydning for immunsystemet. Den sammenhengen har ikke blitt undersøkt før. (Foto: Ekaterina Markelova / Shutterstock / NTB scanpix)

Både høyt og lavt kolesterol kan gjøre deg syk

Dette er helt ny kunnskap om kolesterol, mener danske forskere.

Kolesterol

Kolesterol er et fettstoff som er i alle kroppens celler og er nødvendig for en lang rekke viktige prosesser.

Kroppen kan danne kolesterol selv, men vi får også en stor del gjennom kosten. Det fraktes i forskjellige former rundt i kroppen med blodet.

Er det for mye kolesterol i blodet, kan det føre til åreinnsnevring og blodpropp.

Kilde: Hjerteforeningen

Infeksjonssykdommer

Infeksjonssykdommer er forårsaket av sykdomsfremkallende smittestoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner) som invaderer ett eller flere organer i kroppen.

Smitten kan skje på mange forskjellige måter, for eksempel gjennom nys og host eller håndtrykk eller ved inntak av forurensede matvarer og væsker.

Kilde: regionsjaelland.dk

Forskjellige typer kolesterol

Kolesterol transporteres i blodet i forskjellige former.

All kolesterol i blodet har et skall rundt seg som består av proteiner. Disse proteinstoffene virker som en slags ferge for kolesterol.

Fergene kalles lipoproteiner og transporterer fett rundt i blodet i form av triglyserid og kolesterol. 

Det finnes flere typer lipoproteiner:

VLDL-kolesterol (very low-density lipoprotein) inneholder kolesterol og triglyserider.

Triglyserider er partiklene som dannes i leveren når vi spiser fettholdige måltider.

LDL-kolesterol (low-density lipoprotein) dannes ut fra VLDL-kolesterol når triglyseridene spaltes ut.

LDL-kolesterol er det som kan føre til fettavleiring i blodkarene. Det avleires først i celler med en masse LDL-partikler. Det kan med tiden innsnevre blodkarene.

Når et blodkar er innsnevret, kan det føre til at det organet som forsynes av blodkaret, ikke får nok oksygen til å virke normalt. Derfor kalles LDL-kolesterol også for «dårlig kolesterol».

HDL-kolesterol (high-density lipoprotein) er enda en type kolesterol som finnes i blodet. Det er en annen ferge som seiler fra andre deler av kroppen tilbake til leveren med kolesterol.

Dermed har man ment at HDL-kolesterol er med på å senke innholdet av kolesterol i blodkar. Derfor har HDL tidligere blitt kalt «godt kolesterol». Denne hypotesen har vist seg å ikke være riktig.

Kilde: Hjerteforeningen.

Det er velkjent for de fleste at høyt kolesterol er farlig. Det kan gi åreinnsnevringer og blodpropp.

Men nå viser en ny studie at både for høyt og for lavt kolesteroltall sannsynligvis øker risikoen for infeksjonssykdommer.

Det er ny kunnskap om den såkalte HDL-kolesterolen, som tidligere ble kalt «den gode kolesterolen».

– Dette er helt nytt, sier Børge Nordestgaard, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet og overlege på Herlev og Gentofte Hospital i Danmark. Han er en av forskerne bak den nye studien.

HDL-kolesterol har vært så tett forbundet med hjerte/kar-sykdommer at nesten all forskning har blitt rettet mot det. Men forskerne som står bak den nye studien, mener det er behov for en holdningsendring.

– Fokuset har vært helt feil etter min mening, sier Nordestgaard.

Sammenheng mellom HDL-kolesterol og immunforsvar

Studien, som er publisert i tidsskriftet European Heart Journal, er basert på data fra nesten 100 000 dansker.

Forskerne fant ut at:

  • 21 prosent av personene i studien hadde lavt nivå av HDL-kolesterol.
  • 8 prosent hadde høyt HDL-kolesterol.
  • Begge grupper fikk oftere infeksjonssykdommer enn de som hadde vanlig nivå av HDL-kolesterol.

Det tyder ifølge forskerne på at det er en sammenheng mellom HDL-kolesterol og immunforsvaret.

Hva gjør HDL-kolesterol?

I lang tid har man trodd at et høyt nivå av HDL-kolesterol beskyttet mot hjerte/kar-sykdommer.

Man har lenge prøvd å forebygge hjerte/kar-sykdommer hos folk med mye LDL-kolesterol (også kalt «dårlig kolesterol») ved å øke nivået av HDL-kolesterol.

LDL-kolesterol har blitt kalt «dårlig kolesterol» fordi LDL-lipoproteinene har tendens til å avleire seg på innsiden av blodårene, mens HDL hittil har blitt kalt «god kolesterol» fordi det tar opp og transporterer kolesterol fra blodkarene til leveren der det skilles ut. Les mer i faktaboksen (Grafikk: Teguh Mujiono / Shutterstock / NTB scanpix)
LDL-kolesterol har blitt kalt «dårlig kolesterol» fordi LDL-lipoproteinene har tendens til å avleire seg på innsiden av blodårene, mens HDL hittil har blitt kalt «god kolesterol» fordi det tar opp og transporterer kolesterol fra blodkarene til leveren der det skilles ut. Les mer i faktaboksen (Grafikk: Teguh Mujiono / Shutterstock / NTB scanpix)

Men for noen få år siden fant forskere frem til at HDL-kolesterol ikke har noen positiv innvirkning på hjerte/kar-sykdommer.

Det var blant andre Børge Nordestgaard som sto bak denne oppdagelsen.

Så nå meldte spørsmålet seg: Hva gjør HDL-kolesterol?

– Ut fra et evolusjonært synspunkt må det være viktig, fordi det forekommer i så mange dyrearter, sier hovedforskeren bak studien, Christian Medom Madsen, lege og doktorgradstudent ved Københavns Universitet og Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Man vet bare ikke hva det brukes til.

Sammenheng allerede sett hos dyr

I lys av de nye funnene begynte Christian Medom Madsen og veilederen hans, Børge Nordestgaard, å granske forskningen som allerede fantes.

De så blant annet på studier av kolesterol i mus.

Her så de at kolesterol kanskje påvirket dyrenes immunsystem. Blant annet ser det ut til at kolesterol bidrar til å motvirke blodforgiftning og har betydning for modning av celler fra beinmargen, som er en viktig del av immunforsvaret.

Den hypotesen bestemte de seg for å undersøke.

– HDL-kolesterol kan kanskje suge opp skadelige stoffer fra bakterier, sier Madsen.

Brukte data fra stor studie

De brukte en stor befolkningsundersøkelse, den såkalte Herlev-Østerbrostudien, der 97 000 dansker har svart på spørsmål om helse, samt den mindre Østerbrostudien, og sammenlignet data med de store danske helseregistrene.

Det viste seg at lavt og høyt nivå av HDL-kolesterol falt sammen med en høyere risiko for infeksjonssykdommer.

I samme studie sammenlignet forskerne kolesteroltallet med dødelighet av infeksjonssykdommer.

Igjen hadde personer med høyt og lavt nivå av HDL-kolesterol høyere risiko for å dø av infeksjonssykdommer som lungebetennelse, forteller Chrisitan Medom Madsen.

Basert på solide data

Herlev-Østerbrostudien har vært grunnlag for flere epokegjørende oppdagelser, sier Ib Christian Klausen, forskningsansvarlig overlege ved Regionshospitalet Viborg i Danmark. Han har ikke vært med på den nye studien, men forsker selv på hjertesykdommer og kolesterol.

Han mener det er en solid studie:

– De har en god diskusjon av funnene, og holder samtidig døren åpen for feilkilder, sier Klausen.

Han peker på at lavt nivå av HDL-kolesterol er forbundet med usunn og «uhensiktsmessig levemåte», som røyking og inaktivitet.

– Men det er absolutt en interessant fortolkning, sier Klausen. – Det er en studie fra en gruppe som før har gjort epokegjørende funn.

Årsakssammenhenger er ikke sikker

Ifølge Christian Medom Madsen kan ikke studien konkludere med at det finnes en årsakssammenheng (også kalt kausalitet). Forskerne kan bare se at det er et sammenfall (korrelasjon).

Neste skritt vil blant annet være å se på den genetisk bestemte HDL-kolesterolen, forteller Madsen. Noen kolesterolvarianter er nemlig genetisk bestemt, og noen mennesker har derfor naturlig et høyere nivå av HDL-kolesterol.

Da er det lettere å se på årsakssammenhenger, fordi det er uavhengig av andre faktorer, forteller han.

HDL-kolesterol kan få betydning for behandling av infeksjonssykdommer. Men foreløpig kreves det flere studier til.

Referanse:

C.M. Madsen mfl: «U-shaped relationship of HDL and risk of infectious disease: two prospective population-based cohort studies», European Heart Journal, April 2018, doi.org/10.1093/eurheartj/ehx665 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS