Inuitter har mye større risiko for overvekt hvis har et nyoppdaget gen. Forskere håper det kan være en ny inngang til medisiner mot alvorlig overvekt.  (Foto: Colourbox)
Inuitter har mye større risiko for overvekt hvis har et nyoppdaget gen. Forskere håper det kan være en ny inngang til medisiner mot alvorlig overvekt. (Foto: Colourbox)

Grønlandsk gen kan hjelpe mot overvekt

Inuitter har en variant av et gen som gjør dem mer utsatt for overvekt og diabetes. Genet kan kanskje brukes til å utvikle nye behandlingsformer.

Danske forskere har funnet en variant av et gen som kanskje kan vise vei til en kur mot overvekt.

Genet, som går under navnet ADCY3, gjør 1 av 25 grønlandske inuitter alvorlig overvektige. De som har to kopier av det, er ekstremt utsatt for type 2-diabetes.

Ifølge en av forskerne kan funnet være med på å stanse epidemien av overvekt som sprer seg i verden i dag.

– Vi kan blant annet se at når vi øker aktiviteten til genet i mus, blir de resistente overfor overvekt. Kan vi forstå hvordan genet virker, kan vi kanskje finne en måte å aktivere det på i mennesker, forteller professor Torben Hansen fra Section for Metabolic Genomics ved Københavns Universitet.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Genetics.

Tre studier støtter hverandre

Dette er bare den ene av tre studier om ADCY3-genet i samme utgave av Nature Genetics.

  • De to andre viser også en sammenheng mellom en ødelagt versjon av genet og risikoen for fedme og type 2-diabetes.
  • Den ene studien viser dessuten at genet spiller en rolle for appetittregulering og stoffskiftet i mus.
  • Det andre finner den ødelagte genvarianten blant inngifte pakistanske familier, der noen individer allerede som barn ble veldig overvektige.

Derfor er resultatene også verdt å legge til merke, mener Thorkild I.A. Sørensen, som er forsker ved Novo Nordisk Foundation Center for Metabolic Research i Danmark, men som ikke har noe med den nye studien å gjøre.

– Kjennskap til disse mekanismene kan kanskje danne grunnlag for behandling og forebyggelse av overvekt, sier Sørensen.

Genvariant gjør inuitter 15 kilo tyngre

Hvis to personer med genvarianten får et barn sammen, er det 25 prosent sannsynlighet for at barnet får to kopier av genet, og det gir høy sannsynlighet for overvekt og diabetes. (Foto: Colourbox)
Hvis to personer med genvarianten får et barn sammen, er det 25 prosent sannsynlighet for at barnet får to kopier av genet, og det gir høy sannsynlighet for overvekt og diabetes. (Foto: Colourbox)

Den danske studien, som er gjennomført ved å sammenligne helsedata og variasjoner i arvematerialet blant mer enn 5000 grønlandske inuitter, viser at 4 prosent av denne befolkningen har en ødelagt variant av genet ADCY3.

De som har én kopi av genvarianten, veier i gjennomsnitt to kilo mer enn resten av befolkningen.

De har også økt risiko for type 2-diabetes.

Har de to kopier av genvarianten, veier de 15 kilo mer.

Ved å studere store gendatabaser fant forskerne dessuten type 2-diabetes hos sju av åtte ikke-inuitter som hadde mistet funksjonen av en kopi av ADCY3-genet.

– Vi finner en alvorlig og arvelig overvekt som er forbundet til feil i ADCY3-genet. Her er det ett enkelt gen med en stor effekt, og det var ikke beskrevet i denne sammenhengen før, forklarer Hansen.

Fokus på behandling

For inuitter er det selvfølgelige relevant at 1 av 25 av dem har en genvariant som øker risikoen for overvekt og diabetes.

Hvis to personer med genet får barn sammen, er det 25 prosent sannsynlighet for at barnet får to kopier av genet.

– Det neste naturlige skrittet er å se på om behandlingsformene vi bruker i dag, virker på denne gruppen, sier Hansen.      

Mus med hyperaktivt gen blir resistente overfor fedme

For alle andre kan den nye oppdagelsen også være relevant fordi den peker på et mål for fremtidig behandling av alvorlig overvekt.

Torben Hansen forteller at forskere har vist at mus med ødelagt ADCY3-gen blir veldig overvektige.

Her kan du høre forskning.nos Spør en forsker-podcast om hvorfor det er så vanskelig å gå ned i vekt:

Vil du abonnere på podcasten vår? Med en Android-telefon kan du søke etter «Spør en forsker» i den podcast-appen du liker best.

Bruker du en iPhone, kan du abonnere i Apple Podcasts ved å trykke på denne lenken.

Når forskerne skrur opp aktiviteten til genet, blir musene slanke. De kan rett og slett ikke bli overvektige.

Man kan selvfølgelige ikke endre på gener i mennesker på samme måte, men oppdagelsen gir ny innsikt i en mekanisme som kan bli mål for medisiner.

– En av mulighetene er å stimulere den signalveien genet er involvert i. Det kan på sikt ha betydning for behandling av overvektige mennesker, sier Hansen.

Ulike gener gjør ulike grupper overvektige

Den nye studien minner dessuten om at risikoen for diabetes og andre sykdommer er ulik mellom folkeslag, og det bør legene huske på når de møter en pasient. (Foto: Colourbox)
Den nye studien minner dessuten om at risikoen for diabetes og andre sykdommer er ulik mellom folkeslag, og det bør legene huske på når de møter en pasient. (Foto: Colourbox)

En annen mulighet er å tilpasse behandlingen til ulike befolkningsgrupper, som har ulike gener.

Ifølge Hansen er risikoen for diabetes veldig ulik mellom folkeslag, og det må legene huske på.

 – Vi bør nok forske mer på hva som virker for ulike befolkningsgrupper, mener Hansen.

Ødelegger genet i hjernen på mus

Hansen har sammen med kollegene sine gått i gang med å undersøke hvorfor ADYC3 har denne effekten.

De tror genet påvirker appetitten, og derfor planlegger de forsøk der de skal ødelegge genet i ulike steder i musehjernen.

– På den måten kan vi finne ut hvilke områder i hjernen som er avhengige av at dette genet fungerer, forteller Hansen.

Referanse:

N. Grarup mfl: «Loss-of-function variants in ADCY3 increase risk of obesity and type 2 diabetes», Nature Genetics (2018), doi: 10.1038/s41588-017-0022-7 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS