Fattige barn blir oftere kronisk syke

Barn fra lavere sosiale lag er mer utsatt for kroniske sykdommer enn andre barn. Det viser en omfattende nordisk undersøkelse.

-Forskjellene er der fremdeles, til og med i velferdssamfunn som de nordiske, der barn generelt har det bra, sier Else-Karin Grøholt ved Nasjonalt folkehelseinstitutt til Dagbladet.

Foreldrene til flere enn 10 000 barn i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland har deltatt i undersøkelsen. Resultatet viser at forekomsten av kroniske sykdommer var hele 70 prosent høyere i familier der foreldrene hadde lav inntekt og lav utdanning, enn i andre familier. Grøholt har intet entydig svar på hvorfor situasjonen er slik.

- Det er mange teorier, men vi vet jo at det er mer helseskadelig atferd i de laveste gruppene. Det er mer røyking, og det er kanskje mindre kunnskap om hva som er helseskadelig. Dessuten er jo den sunne maten ofte dyrere, sier hun.

14,5 prosent av alle nordiske barn lider av kroniske sykdommer, går det fram av undersøkelsen. Eksem, astma og allergi er mest utbredt.

(NTB)