Stiller spørsmål ved omega 3-effekt

Omega 3-tilskudd reduserer trolig ikke risikoen for svekket hukommelse og tenkeevne hos eldre over få år. Hva effekten blir på lengre sikt bør undersøkes nærmere, mener forskere.

 (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Det viser ny forskning, en Cochrane systematic review, som har gjennomgått tilgjengelige data fra studier som har vart inntil 3,5 år.

- Ut fra disse studiene ser det ikke ut til å være noen fordeler for eldres kognitive helse av å ta tilskudd med omega 3. 

Det sier medforfatter og klinisk ernæringsfysiolog Alan Dangour ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, i en pressemelding.

Forskernes analyser viser at eldre som tok slike tilskudd, ikke hadde bedre resultater på kognitive tester enn eldre som enten fikk placebo, eller som brukte margarin i kosten.

Både hukommelse, generell mental tilstand og taleførhet er undersøkt nærmere.

Bidrar på viktige områder

Omega 3-fettsyrer bidrar riktignok på mange viktige områder i kroppen.

Slike fettsyrer er viktige for cellene våre, og antas blant annet å ha positiv effekt immunsystemet, samt hjerte- og karsykdom.

Fra tidligere har også studier antydet at omega 3-fettsyrer, særlig fettsyren DHA, kan spille en rolle i å holde nerveceller i eldre hjerner i god stand. 

Det finnes imidlertid lite dokumentasjon på at slike fettsyrer kan hindre kognitive svekkelser  - eller demenssykdom, påpekes det videre.

Kan ta mer tid å se effekter

Likevel; de analyserte studiene har ganske kort oppfølgingstid. Derfor vil det også være noen usikkerhetsmomenter med i bildet, siden de eldre er blitt studert over maksimalt 3,5 år.

 (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

- Vi ser bare en liten tilbakegang i kognitiv funksjon, sier Dangour.

 - Det kan hende at det tar mye lengre tid å se noen effekter av slike tilskudd, medgir han.

Forskerne mener at det er grunn til å undersøke langtidseffekter.

Og at det særlig vil være et behov for at framtidige studier undersøker eldre med lavt inntak av omega 3 gjennom kosten.

- Spis fisk

I mellomtiden påpeker forskerne andre gunstige effekter av fiskeolje, der den opprinnelig kommer fra. Altså rett fra fisken:

- Å spise fisk er en viktig del av et sunt kosthold, og vi støtter fortsatt anbefalingene om to fiskemiddager i uken, inkludert en med fet fisk.

Dette er ifølge de engelske anbefalingene, de norske rådene sier 2-3 fiskemiddager i uken, og at 200 gram bør være fra fet fisk.

Forskerne har analysert funn i tre studier som anses å ha høy metodisk standard.

3 536 forsøkspersoner på 60 år eller mer deltok. Ingen hadde noen tegn til svekkelser eller demens ved oppstart av forsøkene. 
  
Referanse:

Sydenham E, Dangour AD, Lim WS. Omega 3 fatty acid for the prevention of cognitive decline and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD005379. DOI: 10.1002/14651858.CD005379.pub3

Powered by Labrador CMS