Noen fostere har en genvariant som øker risikoen for at moren får svangerskapsforgiftning.  (Foto: GagliardiImages, Shutterstock, NTB scanpix)
Noen fostere har en genvariant som øker risikoen for at moren får svangerskapsforgiftning. (Foto: GagliardiImages, Shutterstock, NTB scanpix)

Et skritt nærmere svaret på gåten om svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning kan være livstruende for både mor og barn. Nå har forskere funnet en genvariant hos fosteret som øker risikoen.

Svangerskapsforgiftning rammer mellom tre og fire prosent av alle gravide. Men forskerne aner ikke hva det skyldes.

Nå er de muligens et lite skritt nærmere svaret på gåten. De har funnet en variant av et gen, som kan øke risikoen, hos fostre.

Data og blodprøver fra norske kvinner og barn har blitt brukt i studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature Genetics.

Noe i morkaken svikter

Ved svangerskapsforgiftning vokser ikke morkaken som den skal. Barnet kan få for lite næring og cellene i morkaken sender ut stoffer i blodstrømmen som påvirker moren.

Forskerne tror svangerskapsforgiftning kommer fra morkaken. Morkakens oppgave er blant annet å filtrere blodet mellom moren og fosteret.

– Dette er et resultat av et komplisert samspill mellom mor og barn, en slags symbiose, sier Per Magnus ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Magnus leder den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet, hvor de norske blodprøvene i studien kommer fra.

Fosteret styrer morkaken

Forskerne har undersøkt om noen gener hos mor eller barn kan påvirke mors immunsystem. Forskerne undersøkte markørgener fra nesten 315 000 gravide kvinner og barna deres.

Av disse kvinnene var det 4 392 som hadde utviklet svangerskapsforgiftning, eller preeklampsi som legene kaller det.

Forskerne fant at en variant i et spesielt markør-gen hos fosteret, en såkalt SNP (single nucleotide polymorphism), øker risikoen for svangerskapsforgiftning. Den ligger like ved et annet gen som er kjent fra før.

Det andre genet, FLT1, bestemmer oppbyggingen av et protein som fosteret lager, og som er involvert i veksten av morkaken under graviditeten.

Fosterets gener er altså med på å styre utviklingen av morkaken.

Dette legger en ny bit til puslespillet som kan forklare tilstanden.

– Det er sannsynlig at varianten av genet nedarves sammen med en variant av FLT1, som påvirker sykdomsrisikoen. Men vi forstår ennå ikke mekanismene bak, opplyser Magnus.

Langt frem til behandling

Per Magnus understreker at denne forskningen ennå er på grunnforskningsstadiet.

– Nå har vi lagt grunnlaget for videre forskning. Det er som å bygge et hus. Vi legger stein på stein med ny kunnskap.

Det er langt fram før vi har en screenings- eller behandlingsmetode for svangerskapsforgiftning, understreker Magnus.

Symptomer

Svangerskapsforgiftning kan være svært alvorlig, men kan også gi bare lette plager. Det finnes ingen effektiv medisinsk behandling av tilstanden.

I Norge oppdages sykdommen som regel på et tidlig stadium gjennom helsekontroller. Dødeligheten har gått ned de siste tiårene.

– Men på verdensbasis dør opp mot 50 000 gravide kvinner hvert år på grunn av sykdommen, og mange barn dør eller blir varig skadet hvis de overlever, sier Magnus.

Symptomer er høyt blodtrykk og protein i urinen. I Norge følges disse kvinnene tett opp.

Fødsel eneste behandling

Fødselen må settes i gang eller fosteret må tas med keisersnitt for å redde moren og barnet, om tilstanden forverres. Keisersnitt på grunn av svangerskapsforgiftning utgjør 20 prosent av alle hastekeisersnitt i Norge. 

Tegn for forverring kan være hodepine, kvalme, synsforstyrrelser eller plutselig hevelser hos den gravide.

Tilstanden kan være livstruende for den gravide i alvorlige tilfeller. Barnet risikerer dårlig vekst og redusert trivsel på grunn av utilstrekkelig morkakefunksjon.

Svangerskapsforgiftning er mye vanligere i første svangerskap enn i senere graviditeter.

– Det kan virke som det første svangerskapet virker som en slags vaksine mot svangerskapsforgiftning i senere svangerskap, sier Magnus. 

På den andre siden får kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, økt risiko for å få hjertesykdom senere i livet. 

Les mer i denne saken fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse: Svangerskapsforgiftning gir økt risiko for hjertetrøbbel

Faktorer som øker risikoen: 

  • førstegangsgraviditet
  • alder over 40 år
  • overvekt med kroppsmasseindeks (KMI) over 35
  • diabetes
  • svangerskapsforgiftning hos andre familiemedlemmer
  • svangerskapsforgiftning i et tidligere svangerskap
  • lang tid mellom graviditetene 
  • flerlingegraviditet

Referanse:

R. McGinnis, V. Steinthorsdottir mf: Variants in the fetal genome near FLT1 are associated with risk of preeclampsia. Sammendrag. Nature Genetics 19. juni 2017. doi:10.1038/ng.3895

Powered by Labrador CMS