Mer FoU - mindre BNP-andel

I 2006 ble det brukt 33,3 milliarder kroner på forskning og utvikling (FoU) i Norge. Dette er en oppgang, men andelen av bruttonasjonalproduktet (BNP) viser en liten nedgang.

Publisert

Vi befinner oss altså fortsatt langt under det politiske målet om å øke FoU-andelen til tre prosent av BNP innen 2010.

Økningen i antall kroner brukt på FoU er delvis reell, men skyldes også en utvidelse av statistikkgrunnlaget for FoU i næringslivet.

Dersom man ser bort fra endringene i statistikkgrunnlaget, økte FoU-utgiftene med 2,5 milliarder kroner nominelt.

BNP øker mer

I 2005 ble det brukt 29,6 milliarder kroner, som økte til 32,2 milliarder kroner i 2006. Dette er en økning på 8,5 prosent. Prosentøkningen er like stor som i toårsperioden 2003-2005.

I 2005 var veksten i faste priser på 4,5 prosent. Realøkningen var størst i instituttsektoren, med vel sju prosent. I universitets- og høgskolesektoren var realveksten nærmere fem prosent, og i næringslivet knapt tre prosent.

Årsaken til at BNP-andelen minker, er at BNP-økningen er større enn veksten i FoU-utgiftene. Andelen av BNP går fra 1,52 prosent i 2005 til 1,49 prosent i 2006.

Inkluderer mindre foretak

Utvidelsen av statistikkgrunnlaget går ut på at næringslivet nå inkluderer foretak med fem eller flere sysselsatte, i motsetning til en nedre grense på 10 eller flere som gjaldt tidligere.

Dersom dette tas med i beregningen, kommer FoU-utgiftenes andel av BNP opp til 1,54 prosent.

Du kan se nærmere på FoU-statistikken på nettsidene til NIFU STEP, som har utarbeidet tallmaterialet sammen med Statistisk sentralbyrå.

Lenke:

NIFU STEP: FoU-statistikk 2006