Mer FoU - mindre BNP-andel

I 2006 ble det brukt 33,3 milliarder kroner på forskning og utvikling (FoU) i Norge. Dette er en oppgang, men andelen av bruttonasjonalproduktet (BNP) viser en liten nedgang.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi befinner oss altså fortsatt langt under det politiske målet om å øke FoU-andelen til tre prosent av BNP innen 2010.

Økningen i antall kroner brukt på FoU er delvis reell, men skyldes også en utvidelse av statistikkgrunnlaget for FoU i næringslivet.

Dersom man ser bort fra endringene i statistikkgrunnlaget, økte FoU-utgiftene med 2,5 milliarder kroner nominelt.

BNP øker mer

I 2005 ble det brukt 29,6 milliarder kroner, som økte til 32,2 milliarder kroner i 2006. Dette er en økning på 8,5 prosent. Prosentøkningen er like stor som i toårsperioden 2003-2005.

I 2005 var veksten i faste priser på 4,5 prosent. Realøkningen var størst i instituttsektoren, med vel sju prosent. I universitets- og høgskolesektoren var realveksten nærmere fem prosent, og i næringslivet knapt tre prosent.

Årsaken til at BNP-andelen minker, er at BNP-økningen er større enn veksten i FoU-utgiftene. Andelen av BNP går fra 1,52 prosent i 2005 til 1,49 prosent i 2006.

Inkluderer mindre foretak

Utvidelsen av statistikkgrunnlaget går ut på at næringslivet nå inkluderer foretak med fem eller flere sysselsatte, i motsetning til en nedre grense på 10 eller flere som gjaldt tidligere.

Dersom dette tas med i beregningen, kommer FoU-utgiftenes andel av BNP opp til 1,54 prosent.

Du kan se nærmere på FoU-statistikken på nettsidene til NIFU STEP, som har utarbeidet tallmaterialet sammen med Statistisk sentralbyrå.

Lenke:

NIFU STEP: FoU-statistikk 2006
 

Powered by Labrador CMS