En notis fra Statens vegvesen - les mer.

Illustrasjon av Frønes gang- og sykkelvegbru.
Illustrasjon av Frønes gang- og sykkelvegbru.

Norsk bru blir sveiset med laser

Statens vegvesen er blant de første i verden til å ta i bruk lasersveising i bruprosjekt. Eksperter skal bygge en gangbru i Åfjord kommune i Trøndelag for å teste ut automatisert laser- og laser-hybrid-sveising i brukonstruksjoner. Metoden brukes i mange andre industriområder, for eksempel skips- og verftsindustrien.

Ifølge sjefingeniør Cato Dørum i Statens vegvesen blir dette verdens første bru konstruert ved hjelp av automatisert laser- og laser-hybrid sveiseteknologi. Han sier at målet er å videreutvikle sveiseteknologien slik at den kan brukes på tykke stålplater og stålmaterialer i bruer. Når teknologien er testet på gangbrua blir metoden vurdert for bruk på enda større bruer.

– Vi har stor tro på automatisert laser og laser-hybrid-sveising. Det er mindre energikrevende enn tradisjonell sveising og dermed mer miljøvennlig. Når roboter utfører arbeidet er det også mindre potensial for feil, dermed kan sveisingen ha høyere kvalitet og være mer holdbar. Mindre materialbehov er også miljøvennlig. Et annet poeng er også at det er bra med tanke på HMS, en robotisert teknologi reduserer risikoen for personskader, sier Dørum.

Brua, med et spenn på 65 meter, er planlagt av Statens vegvesen i samarbeid med Åfjord kommune og Plan Arkitekter i Trondheim. Det er selve dekket får en lasersveist stålkonstruksjon, mens buene lages i limtre. Prosjektet i Åfjord er et FoU-prosjekt som blir gjennomført i samarbeid med Prodtex Industri AS fra Vanylven i Møre og Romsdal.

Les mer om bru-prosjektet på nettsidene til Statens vegvesen

Powered by Labrador CMS