En notis fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - les mer.

Nivået som er påvist i Finnmark er svært lavt, og utgjør ingen risiko for mennesker eller miljø. (Illustrasjon: TDway / Shutterstock / NTB scanpix)
Nivået som er påvist i Finnmark er svært lavt, og utgjør ingen risiko for mennesker eller miljø. (Illustrasjon: TDway / Shutterstock / NTB scanpix)

Veldig små nivåer av radioaktivitet i luft i Finnmark

Publisert

Veldig små mengder av radioaktivt jod i luft ble målt på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets luftfilterstasjon på Svanhovd i Finnmark.

Nivået som er påvist er svært lavt, og utgjør ingen risiko for mennesker eller miljø.

Prøven ble tatt i tidsrommet 9.–12. august 2019. Måleresultatet er sammenliknbart med tidligere målinger de har gjort.

Norske målestasjoner påviser radioaktivt jod rundt 6–8 ganger i året og kilden til utslippene er som regel ukjent. Dersom prøvene ikke inneholder andre radioaktive stoffer enn jod, er kilden mest sannsynlig utslipp fra produksjon av radioaktive legemidler som inneholder jod.

Les mer om prøvene på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.