En notis fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - les mer.

Solariumbransjen kom dårlig ut under en nasjonal tilsynskampanje. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Solariumbransjen kom dårlig ut under en nasjonal tilsynskampanje. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

7 av 10 solarier brøt regelverket

Publisert

En tilsynskampanje ved solarier avdekket flere hundre avvik. Hele 71 prosent av de 460 solarievirksomhetene som ble undersøkt brøt regelverket, viser endelig rapport fra en nasjonal tilsynskampanje i 2017.

Nye krav til solarievirksomheter var fokus for tilsynskampanjen som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet hadde i 2017 sammen med 200 kommuner. Solariene må nå ha et system for alderskontroll, de ansatte skal ha bestått en kunnskapsprøve om soling i solarium og det skal være advarselsplakat og en informasjonsbrosjyre på solariene. Det ble gitt 869 avvik i løpet av kampanjen. De minste virksomhetene med ett eller to solarier hadde flest avvik.

- Det høye antallet avvik indikerer at det er en generell svak etterlevelse av regelverket i bransjen. Derfor er det nødvendig med en videre oppfølging på dette feltet fra myndighetenes side, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen.

Det er planlagt en ny tilsynskampanje i 2021. Det er kommunene som har tilsynsansvar med solariene.

Les mer om kampanjen på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet