Mener høyde over havet påvirker språket

Kan høyde over havet forklare forskjeller i lydsystemer mellom ulike språk?

Såkalte ejektive konsonanter er en type eksplosive lyder som finnes i ulike språkfamilier, blant annet kaukasiske og indianske språk.

De dannes ved å stenge luftstrømmen i strupehodet og finnes ikke i norsk.

Det viser seg at ejektiver er vanlige i språk som snakkes i høyfjellsområder. Den kontroversielle hypotesen er årsaken er at disse lydene er enklere å uttale høyt til fjells der det er lavt lufttrykk. (forskning.no/ar)