Bare pupp eller litt mat også? Britiske forskere finner at babyer fra tre måneder sover bedre med begge deler. (Foto: Natalia Deriabina / Shutterstock / NTB scanpix)
Bare pupp eller litt mat også? Britiske forskere finner at babyer fra tre måneder sover bedre med begge deler. (Foto: Natalia Deriabina / Shutterstock / NTB scanpix)

Bare pupp gir babyen dårligere søvn

Barn som får fast føde tidligere enn helsemyndighetene anbefaler sover mer og våkner sjeldnere om natten.

Bør et spedbarn ammes i fire eller seks måneder? Den faglige uenigheten om dette spørsmålet er stor.

Nå legger en britisk forskningsgruppe et nytt og tungt argument på vektskålen til dem som mener at barnet bør få fast føde tidligere: søvn.

De aller fleste mødre og fedre vil nok ønske forskerne velkommen etter. Mange foreldre har erfart at barnet sover langt bedre etter at det har fått fast føde i magen.

Nå har altså også forskningen slått dette fast.

Introduserte fast føde fra tre måneder

Forskere ved Kings College og St Georges University i London har laget en såkalt randomisert studie, som er gullstandarden innen forskning. De har delt rundt 1300 ammende barn på tre måneder inn i to grupper.

Studien er en del av den såkalte EAT-studien, som har hatt som hovedmålsetting å studere barns matallergi.

En gruppe fikk utelukkende morsmelk i seks måneder. I den andre gruppen ble mødrene bedt om å introdusere fast føde i tillegg til morsmelk fra tre måneders alder.

Sov lenger og våknet sjeldnere

Foreldrene fylte ut et spørreskjema hver måned til barnet var ett år. Der ble de spurt om hvor mye fast føde og morsmelk barnet fikk og hvor lenge det sov om natten.

Forskerne fant at babyer som blir introdusert for fast føde tidlig, sov lengre og våknet sjeldnere om natten enn de som bare fikk pupp til de var seks måneder.

Den første gruppen sov i gjennomsnitt over et kvarter lenger hver natt, noe som tilsvarer nesten to timer per uke.

De våknet også færre ganger per natt.

Mødrene som hadde gitt barna mat i tillegg til morsmelk, rapporterte også om bedre søvnkvalitet selv.

– Gitt at barnets søvn påvirker foreldrenes livskvalitet, kan bare en liten forbedring gi viktige fordeler, sier Michael Perkin, en av forskerne bak studien, i en pressemelding

Rådene har blitt mykere i kantene

Både i Storbritannia og i Norge er anbefalingene fra helsemyndighetene at barn kun bør få pupp til de er seks måneder.

I 2016 kom Helsedirektoratet med nye nasjonale retningslinjer for spedbarnsernæring, 15 år etter siste versjon i 2001.

I mellomtiden har det vært mye faglig debatt om dette rådet. Det ble ikke endret i 2016, men det ble litt mykere i kantene.

Nå heter det: «Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det.»

Vitaminmangel?

Noen forskere mener at seks måneder med bare morsmelk er for mye.

Etter to til tre måneders amming kan mor få for lite B12 i melken. B12 er svært viktig for hjernen til barnet.

En norsk studie har vist at det kan være sammenheng mellom vitamin B12-mangel og forsinket utvikling av barnets hjerne og nervesystem.

En oppsummeringsstudie fra 2012 tyder på at barn som ikke får annet enn morsmelk fram til de er seks måneder, har en mindre risiko for å få gastroenteritt – magesjau – enn de som blir fullammet i tre måneder.

En av studiene tydet på at fullamming i seks måneder kunne gi en reduksjon på 24 tilfeller per 1000 barn.

Powered by Labrador CMS