Resultatene bekrefter funn fra tidligere forskning og viser at det er lavere risiko for infeksjoner blant barn som får morsmelk sammenlignet med dem som ikke får morsmelk.  (Illustrasjonsfoto: Frank May, NTB scanpix)
Resultatene bekrefter funn fra tidligere forskning og viser at det er lavere risiko for infeksjoner blant barn som får morsmelk sammenlignet med dem som ikke får morsmelk. (Illustrasjonsfoto: Frank May, NTB scanpix)

Du kan trygt gi barnet fast føde fra det er fire måneder gammelt

Det gir ikke økt sykdomsrisiko å introdusere barn som ammes for fast føde allerede ved fire måneders alder, ifølge Folkehelseinstituttet.

Publisert

Dersom barnet ammes, er det like liten sykdomsrisiko ved introduksjon av fast føde ved fire måneder som etter fullamming i seks måneder. Det viser fire nye studier forskere ved Folkehelseinstituttet har gjort av eventuelle sammenhenger mellom amming og risikoen for infeksjoner, astma, cøliaki og diabetes hos barnet.

Resultatene bekrefter funn fra tidligere forskning og viser at det er lavere risiko for infeksjoner blant barn som får morsmelk sammenlignet med dem som ikke får morsmelk. Morsmelkens unike innhold gir beskyttelse mot infeksjoner før barnets eget immunsystem er fullt utviklet.

Men forskerne fant ingen støtte for at fullamming ut over fire måneders alder var forbundet med ytterligere redusert risiko for sykehusinnleggelse på grunn av infeksjon, utvikling av astma eller noen av de andre sykdommene som er undersøkt.

– Disse funnene utgjør en liten, men viktig del av det totale kunnskapsgrunnlaget som bekrefter at amming er viktig for barnet de første månedene. Samtidig tyder våre funn og andre nyere studier på at fullamming i fire eller seks måneder er likeverdig, sier Ketil Størdal, som er en av forskerne i disse studiene.