Tøff barndom - mindre kynisk

En hard oppvekst gjør deg ikke mer kynisk, melder britiske psykologer. Tvertimot kan du bli mer godtroende og lettere å påvirke enn hvis du har hatt en beskyttet barndom - fordi du stoler mindre på din egen dømmekraft.

Publisert

En seks måneders studie fra University of Leicester viste at selv om enkelte av de 60 testdeltakerne var blitt mer kyniske og uberørte etter en hard oppvekst, var de fleste mer utsatt for å bli påvirket av andre.

Og jo tøffere fasade de hadde, jo lettere var de å påvirke.

- De kan tro at noe er sant, men når de leser det motsatte i avisa eller snakker med noen som har en annen mening, er personen mer troendes til å skifte standpunkt, sier Kim Drake, en av psykologene bak undersøkelsen.

- Grunnen er at personen har lært å ikke stole på egen vurdering og avgjørelser, fordi han det meste av tiden har inntrykk av at egne valg har medført negative konsekvenser, sier hun.

Politipress og mediekampanjer

Utgangspunktet for forskningen var en hypotese om at mennesker med mye motgang kan være mer utsatt for å tilstå falskt i politiavhør, og dermed komme i fare for å bli utsatt for justismord. Men det viste seg å ha en effekt i andre situasjoner også, ifølge Drake.

Personer kan vise seg å være mer påvirket av medier og TV-reklame, og foreta valg de ellers ikke ville tatt - for eksempel å unngå å vaksinere barna på grunn av medieoppslag.

De 60 deltakerne i undersøkelsen ble intervjuet om tidligere vonde opplevelser, som mobbing på skolen, kriminelle handlinger, fattigdom, foreldreskilsmisse, dødsfall i familien, større sykdommer eller oppsigelse fra jobben.

Personene ble målt på en “påvirkelighetssskala” (Gudjonsson suggestibility scale). Det viste seg at opptil 70 prosent av variasjonen i påvirkelighet kunne kobles til ulike grader av negative opplevelser i livet. Og de mest påvirkelige var de som hadde hatt mest motgang i livet.

Påkjenninger og sårbarhet

Tidligere funn tyder også på at det er en sammenheng mellom påkjenninger i livet og sårbarhet. Mange harde opplevelser kan påvirke tankegangen så man tror man ikke duger til noe, eller at “ingenting jeg gjør er bra nok”.

I partnerforhold kan dette føre til at den ene partneren blir “hjernevasket” til å endre personlighet, holdninger og livssyn som passer den andre.

- Mennesker som har hatt en hard barndom og oppvekst er mer utsatt for å tro på usann informasjon. De er mer åpne for innflytelse og lettere å påvirke, sier Kim Drake.

God barndom beskytter

Derimot kan en positiv og beskyttet barndom hjelpe mot påkjenninger senere i livet.

- Hvis positive livsopplevelser kommer før de negative, kan man bli mindre negativt påvirket av negative hendelser. Det kan synes som det er viktig hvilken rekkefølge hendelser har i livet, sier Drake.

- Men det er tross alt et pluss også for de som ikke er født på solsiden. Mennesker med et vanskelig liv er mer innstilte på å stole på venner og partnere og investere i slike forhold, tilføyer psykologen.

Referanse:

K.Drake, R. Bull og J. Boon: The influence of life events on interrogative suggestibility.