Vi lyver mer på ettermiddagen

Evnen vår til å unngå juks og lyving reduseres betydelig på ettermiddagen.

Forskere har undersøkt hvor ofte man lyver om morgenen til forskjell fra ettermiddagen. Forskerne spekulerte i at selvbeherskelsen svekkes etter hvert som man blir sliten i løpet av en dag.

Forsøkspersoner som ble testet fra morgen til kveld, hadde større sannsynlighet for å lyve på slutten av dagen.

I et av forsøkene ble deltakerne vist ulike prikke-mønster i to deler på en skjerm. De ble bedt om å navngi hvilken del som hadde flest prikker. Samtidig fikk de beskjed om at de fikk utbetalt penger for hver gang de navnga delen som vistes til høyre. Deltakerne valgte delen til høyre oftere om kvelden, til tross for at svaret var galt.

Forskerne mener denne forskningen viser hvordan ulike organisasjoner kan jobbe mot uetisk oppførsel hos ansatte. (forskning.no/UGS)