Svært mange i Norge har smerter som varer i månedsvis eller lengre. Det kan igjen føre til psykiske lidelser hos ganske mange.
Svært mange i Norge har smerter som varer i månedsvis eller lengre. Det kan igjen føre til psykiske lidelser hos ganske mange.

Folk med kroniske smerter kan få det bedre

Hos mange med kroniske smerter er ikke smerten selv den største trusselen mot den psykiske helsen. Det handler heller om hva smerten gjør med folks liv, konkluderer en studie.

Hele 30 prosent av den norske befolkningen har i spørreundersøkelser oppgitt at de lever med langvarige smerter. Utenlandske studier konkluderer med at rundt 20 prosent i en befolkning kan ha kroniske smerter.

Kronisk smerte handler ikke bare om å ha fysisk vondt.

Det kan også få konsekvenser for den psykiske helsen.

Og for jobb, utdanning og dagligliv.

Dagligliv og aktiviteter

Australske forskere har i en ny studie undersøkt over 300 personer som lever med kroniske smerter. Ingen av disse hadde kroniske smerter knyttet til kreft.

Deltagerne i studien svarte på spørsmål om smerteopplevelse, om psykisk helse og om hvor mye smertene de hadde påvirket dagliglivet og aktiviteter i hverdagen som de selv syntes var viktige å være med på.

Forskerne ble overrasket da de fant at flertallet av dem med kroniske smerter, opplevde begrensningene smertene setter på dagligliv og aktiviteter, som et større problem enn smertene selv.

Forskerne trodde at selve smertene måtte være det vanskeligste å holde ut for pasientene.

Kroniske og langvarige smerter

  • Rundt 30 prosent oppga i to norske undersøkelser i 2006 at de har langvarig smerte. Det var klart høyest i Norden og nesten dobbelt så stor andel som i Danmark. Flere kvinner enn menn rammes.
  • Smerte i muskel- og skjelettsystemet er vanligst.
  • Cirka 50 prosent av uførhetstilfellene i Norge kan tilskrives langvarig smerte. Også mange tilfeller av langtidssykefravær skyldes langvarig smerte.

(Kilde: FHI)

Den gode nyheten

Forskerne ser i studien hvordan smerter gjør at mange ikke er i stand til å delta på aktiviteter som betyr mye for dem.

Dette går igjen utover den psykiske helsen.

Men forskerne ser også tydelig hvordan de pasientene som er fleksible og i stand til å tilpasse seg en endret livssituasjon, klarer seg klart bedre enn andre pasienter.

– Den gode nyheten fra denne forskningen er at den viser oss hvordan evne til å være fleksibel og tilpasse seg livets vanskeligheter og hindringer, kan fungere som en beskyttende buffer for å opprettholde en god psykisk helse, sier forskeren Joanne Dickson.

Fleksibel innstilling

Tidligere forskning har vist at faktorer som god søvn, brukbar økonomi, det å ha en jobb å gå til eller å oppleve å få sosial støtte fra andre, kan være viktig for personer som må leve med kroniske smerter.

Forskernes oppfordring til helsepersonell og andre som vil hjelpe, er å fokusere mindre på mangler knyttet til pasienten selv eller pasientens liv.

Da er det bedre å fokusere på ferdigheter knyttet til egenomsorg og positive effekter av smertekontroll.

Helsepersonell og andre kan også forsøke å oppfordre pasientene om å ha en fleksibel innstilling til de utfordringene man møter.

Pasienter med en slik innstilling får jo åpenbart et bedre liv, ser forskerne.

Referanser og kilder:

Tara Swindells m.fl: «The Role of Adaptive Goal Processes in Mental Wellbeing in Chronic Pain», International Journal of Environmental Research and Public Health, januar 2023

Folkehelseinstituttet om langvarige og kroniske smerter.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS