Senter for internasjonalisering av utdanning vil styrke arbeidet med å informere om, inspirere til og legge til å rette for enda bredere og bedre norsk deltakelse i årene framover. (Illustrasjonsfoto: SIU)
Senter for internasjonalisering av utdanning vil styrke arbeidet med å informere om, inspirere til og legge til å rette for enda bredere og bedre norsk deltakelse i årene framover. (Illustrasjonsfoto: SIU)

Skal sørge for internasjonalt samarbeid i hele utdanningsløpet

– Erasmus+ er det aller største og dermed også viktigste programmet for internasjonalt utdanningssamarbeid, sier Harald Nybølet, direktør på Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Senteret har nå lansert en nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+. Planen er en direkte oppfølging av Kunnskapsdepartementets strategi for utdanningssamarbeidet i Erasmus+, som ble lansert i 2016

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014–2020. Noen av de viktigste satsingene ifølge SIU er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og gode koblinger mellom utdanning og arbeidsliv.

Kunnskapsdepartementet, SIU, lokale og regionale utdanningsmyndigheter – og ikke minst utdanningssektoren selv er involvert. Det gjelder også de enkelte barnehagene, skolene, lærebedriftene, høgskolene, universitetene og voksenopplæringssentrene.

Powered by Labrador CMS