Variert skog bra for rein

Ulike treslag og gamle og nye trær er viktig for å kunne drive en effektiv reindriftsnæring.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Av verdens opprinnelige skoger er det bare de tropiske regnskogene som har bevart sin naturlige artssammensetning over større områder og dermed kan kalles urskoger. (Foto: Colourbox.com)
Av verdens opprinnelige skoger er det bare de tropiske regnskogene som har bevart sin naturlige artssammensetning over større områder og dermed kan kalles urskoger. (Foto: Colourbox.com)

Moderne skogdrift ligner plantasjer, med enorme områder med de samme trærne, og det er sjelden eldgamle og unge trær står sammen.

Jakten på profitt og effektivitet har gjort det slik, men dette har også ulemper. Blant annet blir økosystemet sårbart for forandringer.

Det går også ut over dyra som lever i skogen.

Tim Horstkotte ved institutt for økologi, miljø og geovitenskap ved Umeå universitet i Sverige har studert forholdet mellom mellom reindriftsnæringen og skogbruk i nordlige deler av Sverige.

Ifølge hans studie gjør den moderne skogdriften blant annet at reinsdyra kan slite med å finne mat når det blir skikkelig kaldt.

Ulike trær, mer plass

Horstkotte mener et variert skogslandskap med større andel av gammelskog og blandet skog med flere treslag er avgjørende for å kunne ha en levedyktig reinnæring.

– Til forskjell fra monokulturer gir en blanding av ulike bestandstyper mer plass for reineiere til å reagere og tilpasse seg forandringer i de områdene de har vinterbeite.

– De kan finne tilgjengelig beite for reinen andre steder dersom tilgangen på lav er for dårlig i visse skogstyper, sier Horstkotte.

Rein finnes opprinnelig bare på den nordlige halvkule. I dag er rein naturlig utbredt i Canada, Alaska, Norge, Finland, det tidligere Sovjetunionen og Kina, samt på Svalbard og Grønland. (Foto: Colourbox.com)
Rein finnes opprinnelig bare på den nordlige halvkule. I dag er rein naturlig utbredt i Canada, Alaska, Norge, Finland, det tidligere Sovjetunionen og Kina, samt på Svalbard og Grønland. (Foto: Colourbox.com)

Lav som vokser på bakken utgjør den viktigste føden for rein gjennom vinteren, og forskeren har derfor sett på snøforholdene, og hvordan disse er forskjellige i ulike typer skog.

Ut fra dette har han funnet at ung og gammel skog har ulike kvaliteter som beitemark for rein.

Tre-lav om vinteren

Horstkotte legger også vekt på at noe skog må få vokse over lengre tid, slik at de saktevoksende tre-lavene har en mulighet til å få etablere seg.

Dette er tilleggsfôr for reinen om vinteren, spesielt i perioder da det er hard skare på bakken slik at det er vanskelig å komme ned til det markvoksende lavet.

Horstkotte mener at det bør legges større vekt på de sosiale og kulturelle verdiene av økosystemene når man tar beslutning om hvordan skogen skal drives.

Han sier det er viktig at ulike aktører har mulighet til å utnytte samme skogen på best mulig måte.

– Å forstå motiv og interessekonflikter initierer en vei til nye måter å tenke på om hvordan skal utnytte potensialet i våre boreale skoger, sier Horstkotte i en pressemelding.

Referanse:

Tim Horstkotte, Contested Landscapes: social-ecological interactions between forestry and reindeer husbandry, doktoravhandling, Umeå universitet, mars 2013

Powered by Labrador CMS